This is an old revision of the document!
—-

การเรียกใช้งานโปรแกรม Macromedia Dreamweaver

  • เลือกเมนูคำสั่ง Start, Program, Macromedia, Macromedia Dreamweaver 8
  • ปรากฏจอภาพเริ่มต้นสร้างเอกสารเว็บดังนี้
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.