Macromedia Dreamweaver

โปรแกรม Macromedia Dreamweaver เป็นโปรแกรมสร้างเอกสารเว็บที่ทำงานในลักษณะ HTML Generator คือ โปรแกรมจะสร้างรหัสคำสั่ง HTML ให้อัตโนมัติ โดยผู้ใช้ไม่ต้องศึกษาภาษา HTML หรือป้อนรหัสคำสั่ง HTML มีลักษณะการทำงานคล้ายๆ กับการพิมพ์เอกสารด้วย Word Processor อาศัยปุ่มเครื่องมือ (Toolbars) หรือแถบคำสั่ง (Menu Bar) ควบคุมการทำงาน ช่วยให้ง่ายต่อการใช้งาน สะดวก และรวดเร็ว ปัจจุบันได้บริษัท Macromedia ได้พัฒนาเป็นรุ่น Macromedia Dreamweaver 8 ซึ่งจุดเด่นของโปรแกรม คือ

 • ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องศึกษาภาษา HTML มาก่อน ก็สามารถสร้างเอกสารเว็บได้ เพราะตัวโปรแกรมมีฟังก์ชันการทำงานแบบ HTML Generator
 • เครื่องมือต่างๆ แบ่งเป็นหมวดหมู่ สะดวกในการใช้งาน ด้วยรูปแบบ Insert Bar

 • นำข้อมูลจาก Microsoft Word, Microsoft Excel โดยเทคนิค Copy/Cu/Paste ได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งข้อความ และรูปภาพ
 • ความสามารถในการสร้างตาราง โดยการอิมพอร์ทจาก Text File และคัดลอกจากชุด Office
 • การควบคุมตารางให้ตรงกับเลเอาท์ที่ออกแบบ พร้อมระบุค่าความกว้างแต่ละเซลล์
 • แม่แบบเอกสาร (Template) พร้อมใช้หลายรูปแบบ
 • ฟังก์ชันการติดต่อกับเครื่องแม่ข่ายแบบปลอดภัย (Secure FTP)
 • ความสามารถในการตรวจสอบเอกสารเว็บกับเบราว์เซอร์
 • สร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) โดยใช้รูปแบบของ Macromedia Director ด้วยคุณสมบัติ Animate Netscape และ CSS-P Layers ทำให้ได้ภาพเคลื่อนไหวบนเบราว์เซอร์ 4.0 โดยไม่ต้องอาศัย Plugin ใดๆ
 • ความสามารถในการปรับปรุง ดูแลรักษาไซต์ เช่น การตรวจสอบลิงก์, สร้างรายงานแสดงผลการทดสอบการทำงาน มีฟังก์ชันในการโอนถ่ายข้อมูล (FTP) ขึ้นเครื่องแม่ข่าย (Server)
 • สามารถใช้งานภาษาไทยได้ดี
 • กรณีที่ต้องการควบคุมคำสั่ง HTML มีฟังก์ชันให้ป้อน หรือแก้ไขรหัสคำสั่ง HTML ด้วย HTML Inspector รวมทั้งสามารถกำหนดโปรแกรมแก้ไขเอกสารเว็บอื่นๆ ได้ เช่น HomeSite (for Windows) และ BBEdit (for MAC) ไว้ด้วยกัน

ผู้เขียน

 1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.