หลักการสร้างเอกสาร HTML

การสร้างเอกสาร HTML จะคล้ายๆ กับการสร้างเอกสารข้อความปกติทั่วไป (Text File) ดังนั้นสามารถใช้โปรแกรม NotePad สร้างได้อย่างสะดวก ซึ่งมีหลักในการสร้าง ดังนี้

 • เปิดโปรแกรม NotePad ด้วยคำสั่ง Start, Program, Accessories, NotePad
 • พิมพ์คำสั่งของภาษา HTML โดยแท็กคำสั่งต่างๆ ต้องอยู่ภายในแท็ก …

  อย่างน้อยต้องมีส่วนหัวเรื่องเอกสาร <HEAD>…</HEAD>

 • การกดปุ่ม E หรือใส่ช่องว่างด้วยการเคาะ Space Bar ไม่มีผลต่อการแสดงผล หากต้องการให้การแสดงผล แสดงพารากราฟจากการกดปุ่ม E หรือแสดงช่องว่างมากกว่า 1 ช่อง ต้องใช้ Tag หรือ Special Character ควบคุม
 • สามารถป้อนคำสั่งได้อิสระ ไม่มีรูปแบบ ยึดหลักอ่าน หรือทำความเข้าใจภายหลังได้ง่าย
 • การพิมพ์แท็กคำสั่ง หรือรหัสคำสั่งใด สามารถพิมพ์ได้ทั้งตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก หรือพิมพ์ผสม
 • กำหนดหัวเรื่อง หรือ Title ของหน้าเว็บ โดยข้อความในส่วนนี้จะแสดงในแถบ Title Bar ของหน้าต่างเอกสาร (Window) และเป็นข้อความที่จะถูกใช้ในการกำหนดเป็นคำหลัก (Keyword) ของการสืบค้นหาเว็บด้วย
 • กำหนดแท็กเสริมอย่างน้อย 2 แท็ก ได้แก่

<META NAME= “Author” CONTENT= “ชื่อผู้พัฒนาเว็บ”>
เป็นแท็กใช้บ่งบอกชื่อผู้พัฒนาเว็บ
<META NAME= “Keywords” CONTENT= “คำสำคัญ 1, คำสำคัญ 2, …”>
การระบุคำสำคัญควรระบุให้ชัดเจน ถ้ามีมากกว่า 1 ให้ใช้เครื่องหมายคอมม่าคั่น

 • การควบคุมการเข้ารหัสภาษาไทย

นักพัฒนาเว็บ โดยเฉพาะมือใหม่หลายคง คงสงสัยว่าทำไมเอกสารเว็บที่พัฒนา จึงดูได้เฉพาะเบราว์เซอร์บางตัว เช่นหลายท่านๆ พัฒนาเว็บด้วย Netscape Composer จะพบว่าเอกสารเว็บนั้น ไม่สามารถแสดงผลภาษาไทยบน IE ได้ เหตุผลหลักก็เพราะปัญหาเรื่องการเข้ารหัสภาษาไทย เรียกดูต้นฉบับรหัสเอกสาร (HTML Source Code) ด้วยคำสั่ง View, Source จะพบรหัสคำสั่ง HTML บนโปรแกรม NotePad ดังนี้

ถ้าเอกสารเว็บใดก็ตามที่มีการแสดงข้อความภาษาไทย ด้วยรหัสดังตัวอย่าง ย่อมไม่สามารถแสดงผลภาษาไทยบน IE ได้อย่างแน่นอน ปัญหานี้เป็นปัญหาตั้งแต่เริ่มใช้โปรแกรมสร้างเอกสารเว็บประเภท HTML Generator เช่น Netscape Composer, Macromedia Dreamweaver ดังนั้นนักพัฒนาเว็บที่ใช้โปรแกรมในกลุ่มนี้ จะต้องตรวจสอบก่อนว่าโปรแกรมสร้างเอกสารเว็บที่ท่านเลือกใช้ บันทึกข้อความภาษาไทยด้วยรหัสดังกล่าวหรือไม่ ถ้าใช่ จะต้องหาวิธีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ก่อนลงมือสร้างเว็บไซต์

ปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่มาก สำหรับท่านที่เป็นผู้เรียกดูเว็บแทบจะไม่มีวิธีแก้ไขปัญหาได้เลย (เพราะต้องแก้ไขไฟล์จากเครื่องแม่ข่าย WWW) ดังนั้นนักพัฒนาเว็บ ควรสร้างเอกสารเว็บที่สนับสนุนการแสดงผลภาษาไทยให้กับผู้เรียกดูให้ถูกต้องตั้งแต่แรก ทั้งนี้สามารถแบ่งแบ่งปัญหานี้ได้ 2 ประเด็น คือ

 1. ปัญหาอันเนื่องจากการเข้ารหัสจากโปรแกรม HTML Generator เช่น Netscape Composer, Macromedia Dreamweaver
 2. ปัญหาอันเนื่องจากการถอดรหัสด้วยโปรแกรมเบราว์เซอร์ ทั้งนี้เอกสารเว็บทุกเว็บจะต้องกำหนดค่าการถอดรหัสภาษาไทยสำหรับเอกสารเว็บ ด้วยแท็ก

<META HTTP-EQUIV=“Content-Type” CONTENT=“text/html; charset=TIS-620”> โดยมีตำแหน่งการวางในส่วน Head ของเอกสารเว็บ

 • ข้อความภาษาอังกฤษใช้ฟอนต์

<FONT FACE=“Arial, Helvetica, sans-serif”>…</FONT>

 • ข้อความภาษาไทยใช้ฟอนต์

<FONT FACE=“Tahoma, MS Sans Serif,Thonburi”>…</FONT>

 • หัวเรื่องให้กำหนดด้วย <Hn>…</Hn>
 • ถ้าใส่รหัสอักขระ non-breaking space คือ &nbsp; จะต้องใส่ฟอนต์นี้คุมเสมอ คือ

<FONT FACE=“Arial, Helvetica, sans-serif ”> …. </FONT> เช่น
<FONT FACE=“Arial, Helvetica, sans-serif ”>&nbsp;&nbsp;</FONT>

 • ให้ใส่ข้อความลิขสิทธิ์ เช่น ลิขสิทธิ์โดย ….. ปี พ.ศ. ………..
 • การจัดเก็บไฟล์ มีข้อกำหนดคือ
  • ไฟล์แรกต้องมีชื่อตามข้อกำหนดของ Web Administrator เช่น index.html หรือ index.htm หรือ default.htm หรือ default.html
  • นามสกุลของไฟล์ ต้องตรวจสอบจาก Web Administrator ว่าใช้ .htm หรือ .html
 • รูปภาพประกอบการเว็บ ควรระบุคำอธิบายไว้ในส่วน Alt เพื่อเป็นข้อมูลต่อ Search Engine และโปรแกรมอ่านหน้าเว็บPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.