การพัฒนาเว็บด้วย HTML

HTML หรือ HyperText Markup Language เป็นภาษาคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง ที่มีโครงสร้างการเขียนโดยอาศัยตัวกำกับ (Tag) ควบคุมการแสดงผลข้อความ, รูปภาพ หรือวัตถุอื่นๆ ผ่านโปรแกรมเบราว์เซอร์แต่ละ Tag อาจจะมีส่วนขยายที่เรียกว่า Attribute สำหรับระบุ หรือควบคุมการแสดงผลของเว็บได้ด้วย เริ่มแรก HTML ถูกกำหนดมาตรฐานขึ้นโดย IETF (Internet Engineering Task Force) ต่อมา HTML รุ่น 3.2 ได้ถูกส่งมอบให้กับ W3C (World Wide Web Consortium) ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างสถาบัน MIT (Massachusetts Institute of Technology) ประเทศสหรัฐฯ, Institut National de Recherche en infomatique et en Automatique ประเทศฝรั่งเศล และมหาวิทยาลัย Keio ประเทศญี่ปุ่น

http://www.w3.org/

ถึงแม้ว่าจะมีองค์กรกลางขึ้นมาเพื่อกำหนดมาตรฐานนี้ แต่บริษัทผู้ผลิตเบราว์เซอร์ที่ได้รับความนิยมมาก เช่น Netscape เริ่มใส่คำสั่งพิเศษต่างๆ ให้กับเบราว์เซอร์ของตนเอง เช่นแท็ก <Blink>, <Multicol> เป็นต้น รวมทั้งค่าย Microsoft ก็ได้ทำการใส่คำสั่งพิเศษขึ้นมาเหมือนกัน ทำให้เกิดปัญหาการแสดงผลคำสั่ง HTML ผ่านเบราว์เซอร์แต่ละค่าย เนื่องจากคำสั่งไม่สนับสนุนกันและกัน ดังนั้นในการเขียน HTML ก็ควรจะใช้ tag มาตราฐาน จะดีที่สุด

ไฟล์เอกสาร HTML เป็นไฟล์ข้อความรูปแบบหนึ่ง (Text File) ที่เก็บชุดคำสั่ง HTML การสร้างเอกสาร HTML จึงสามารถใช้ Text Editor ตัวใดก็ได้ เช่น NotePad หรือ WordPad ส่วนขยายของไฟล์ HTML มี 2 ระบบ คือ .htm และ .html การเลือกใช้ส่วนขยายใด จำเป็นต้องตรวจสอบค่ากำหนดจากเครื่องบริการเก็บ (Web Server) หรือผู้ให้บริการ (ISP) ก่อน มิฉะนั้นอาจจะทำให้เอกสารเว็บเมื่อโหลดเข้าสู่ระบบแล้ว จะไม่สามารถเรียกดูบนเบราว์เซอร์ได้


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.