ขั้นเตรียมการพัฒนาเว็บไซต์

การพัฒนาเว็บไซต์ ควรกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายการจัดทำ ศึกษาจุดเด่นจุดด้อยของเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้งาน เพื่อให้การพัฒนาเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด

คำถามเพื่อช่วยในการวางแผนเว็บไซต์

 • ชื่อโครงการ/เว็บไซต์
 • กลุ่มเป้าหมาย
 • วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
 • ข้อมูลที่ต้องการนำเสนอต่อกลุ่มเป้าหมาย
 • ข้อมูลใดที่พร้อมสำหรับนำเสนอ
 • ข้อมูลอื่นๆ ประกอบเว็บไซต์
 • จำนวนหน้าเว็บที่ต้องการพัฒนา
 • หน่วยงาน/กลุ่ม/ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์
 • หัวหน้าโครงการ
 • ผู้บริหารระบบ
 • ความถี่ในการปรับปรุงเว็บไซต์
 • การตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับจากกลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับจากกลุ่มเป้าหมาย/ตอบคำถาม
 • คีย์เวิร์ดสำหรับเว็บไซต์
 • หมวดของเว็บไซต์
 • การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
 • ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายที่ต้องการ
 • เทคโนโลยีที่ต้องการ
 • Domain name สำหรับเว็บไซต์Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.