Style Sheet Technology

เทคโนโลยีสไตล์ชีท เป็นส่วนเพิ่มเติมขยายความสามารถของ Markup Language ช่วยให้การแสดงผลเอกสารเว็บ มีความสวยงาม มาตรฐาน ระบบระเบียบในทิศทางเดียวกัน


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.