เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)

เอกสารเว็บที่พัฒนาแล้วสามารถเรียกดูได้ด้วยเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) โดยโปรแกรมจะทำหน้าแปลภาษา HTML หรือภาษาอื่นๆ ที่นำมาสร้างเอกสารเว็บ แล้วแสดงผลด้วยข้อกำหนดบนจอภาพ โปรแกรมเบราว์เซอร์ตัวแรกได้แก่ Mosaic ซึ่งพัฒนาโดยทีมงานจาก NCSA (National Center for Supercomputing Application) มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่แปลคำสั่ง และข้อมูลที่อยู่ในรูปของภาษา HTML ให้เป็นรูปแบบที่น่าสนใจบนจอคอมพิวเตอร์

โปรแกรมเบราว์เซอร์ตัวแรกได้แก่ Mosaic ซึ่งพัฒนาโดยทีมงานจาก NCSA (National Center for Supercomputing Application) มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่แปลคำสั่ง และข้อมูลที่อยู่ในรูปของภาษา HTML ให้เป็นรูปแบบที่น่าสนใจบนจอคอมพิวเตอร์

รูปแสดงโลโก้ของเว็บเบราว์เซอร์ Mosaic

ในปัจจุบันมีผู้ผลิตโปรแกรมเบราว์เซอร์ออกมาเผยแพร่หลายราย เว็บเบราว์เซอร์แต่ละค่ายแข่งขันกันในเรื่องความเร็ว ขนาดไฟล์ที่มีขนาดเล็ก ฟังก์ชันช่วยเหลือต่างๆ เช่น ระบบป้องกันการบุกรุก การจดจำข้อมูลของผู้ใช้ การตรวจสอบและปรับปรุงอัตโนมัติ ตัวอย่างเว็บ
เบราว์เซอร์ที่มีการใช้กันในปัจจุบัน ได้แก่

เนื่องจากเว็บเบราว์เซอร์มีการพัฒนาออกมาจากหลากหลายบริษัท แต่ละบริษัทพัฒนาฟังก์ชันการแสดงผลเอกสารเว็บที่แตกต่างกันออกไป การพัฒนาเว็บไซต์จึงจำเป็นต้องศึกษาถึงคุณสมบัติของเว็บเบราว์เซอร์แต่ละโปรแกรม ทั้งนี้ได้สรุปคุณสมบัติในการแสดงผลเอกสารเว็บ ดังตาราง

Browser CSS2.1 † Java XSLT XHTML 1.1 MathML RSS Atom
Amaya Yes No No Yes Yes No No
AOL Explorer Partial Yes Yes No No Yes Yes
Avant Partial Yes Yes No No Yes Yes
Camino Yes Yes Yes Yes Yes Partial Partial
Dillo No No No No No No No
ELinks Partial No No No No No No
Epiphany Yes Yes Yes Yes Yes Partial Partial
Flock Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Galeon Yes Yes Yes Yes Yes No No
iCab Yes Yes No No No Yes No
Internet Explorer Partial Yes Yes No No Yes Yes
Internet Explorer for Mac Partial Yes Partial Yes No No No
K-Meleon Yes Yes Yes Yes No Yes Yes
Konqueror Yes Yes No Yes No Yes Yes
Links No No No No No No No
Lynx No No No No No No No
Maxthon Partial Yes Yes No No Yes Yes
Mosaic No No No No No No No
Mozilla Yes Yes Yes Yes Yes No No
Mozilla Firefox Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Netscape Yes Yes Yes Yes Yes No No
Netscape Browser Depends Yes Yes Depends Depends Yes Yes
Netscape Navigator No Yes No No No No No
Netscape Navigator 9 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
OmniWeb Yes Yes No Yes No Yes Yes
Opera Yes Yes Yes Yes No † Yes Yes
Safari Yes Yes Yes Yes No Yes Yes
SeaMonkey Yes Yes Yes Yes Yes No No
Shiira Yes Yes Yes Yes No Yes Yes
WorldWideWeb No No No No No No No
w3m ? No No ? No No NoPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.