เอกสารเว็บ

เอกสารเว็บ นับเป็นหัวใจหลักของการเผยแพร่ข้อมูลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ข้อมูลต่างๆ จะถูกสร้างและพัฒนาออกมาในรูปของเอกสารเฉพาะรูปแบบที่สามารถนำเสนอได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามเอกสารเว็บก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับเอกสารงานพิมพ์ทั่วไป คือประกอบด้วยหน้าเว็บมากกว่า 1 หน้าโดยมีหน้าแรกเป็นหน้าปก แต่มีการเรียกชื่อแตกต่างจากเอกสารงานพิมพ์ทั่วไป ดังนี้

  • ชุดเอกสารเว็บ (Web Presentation) – ชุดของข้อมูลที่ต้องนำเสนอบนระบบอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วยเว็บเพจ (Web Page) ตั้งแต่ 1 หน้าขึ้นไป
  • เว็บเพจ (Web Pages หรือ Web Documents) – เอกสารที่นำเสนอผลงานบนระบบอินเทอร์เน็ต
  • Home Page – หน้าแรกของเอกสารเว็บ

รูปแสดงโครงสร้างเอกสารเว็บในแต่ละหน้า
ปัจจุบันมีหลายคนที่มักสับสนกับการใช้คำว่า เว็บเพจ เว็บไซด์ และโฮมเพจ โฆษณาหลายแห่งลงประกาศรับจ้างสร้างโฮมเพจ ถ้าแปลกันตรงๆ หมายถึงว่า เขารับจ้างสร้างกันแค่หน้าโฮมเพจ หน้าเดียว หน้าเว็บเพจอื่นๆ ไม่รับ? บางคนใช้เว็บไซด์แทนเว็บเพจ ใช้โฮมเพจแทนเว็บไซด์ ปนกันไป อย่างไรก็ดีคนไทยหลายคนคุ้นเคยกับคำว่า โฮมเพจ มากกว่า เว็บเพจ ดังนั้นการสื่อสารบางครั้งต้องระวัง


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.