การใช้อินเทอร์เน็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว

การใช้อินเทอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล มีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากกว่า เพราะผู้ใช้จะต้องดำเนินการติดตั้งค่าควบคุมต่างๆ ด้วยตนเอง แต่ก็พอจะสรุปขั้นตอนได้คร่าวๆ ดังนี้

  • ติดตั้งโมเด็ม (MODEM) เข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
  • สมัครสมาชิกการใช้อินเทอร์เน็ต หรือซื้อชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการ (ISP: Internet Service Provider)
  • รับบัญชีการใช้อินเทอร์เน็ตและรหัสผ่าน (Internet Account & Password) พร้อมคู่มือการใช้งานระบบ
    • บัญชีและรหัสผ่านในการใช้อินเทอร์เน็ต เป็นข้อมูลสำคัญ ไม่ควรเปิดเผยต่อบุคคลอื่น
  • เชื่อมสายโทรศัพท์เข้ากับ MODEM และเชื่อมสาย MODEM เข้ากับคอมพิวเตอร์
  • เปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ ติดตั้งค่าต่างๆ ตามคู่มือการใช้งานจากนั้นจึงเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.