เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์จากทุกระบบ ทุกรูปแบบ เข้าสู่ระบบรวม ทำให้คอมพิวเตอร์ในระบบสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ อันเกิดให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อประสานงาน เผยแพร่ข่าวสาร การใช้อินเทอร์เน็ต มีหลากหลายลักษณะ เช่นการใช้อินเทอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน ที่บ้าน ระบบเคลื่อนที่หรือพกพาด้วย Notebook Computer/Palmtop รวมทั้งโทรศัพท์มือถือบางรุ่น


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.