แยกข้อมูลเป็นส่วนย่อย

VantagePoint เรียกข้อมูลทั้งหมดที่ประมวลผลว่า Dataset ซึ่งสามารถดึงเฉพาะรายการที่สนใจออกมาได้ เช่น ต้องการดึงข้อมูลเฉพาะประเทศญี่ปุ่น ประเทศเยอรมัน ก็ทำได้โดยเลือก 2 ประเทศดังกล่าว

จากนั้นเลือกเมนู File, Create Sub-Dataset แล้วเลือก Group, Normal

จะปรากฏผลดังนี้


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.