การวิเคราะห์แผนที่สิทธิบัตร

แผนที่สิทธิบัตรคืออะไร

เอกสารสิทธิบัตร คือข้อมูลรายละเอียดการประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีจากภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ที่ยื่นขอความคุ้มครองกับรัฐเพื่อขอรับสิทธิพิเศษในการความเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว มีการเปิดเผยข้อมูลด้านเทคนิคแก่สาธารณชน ปัจจุบันมีบริการแบบออนไลน์ทั้งจากสำนักงานสิทธิบัตรของแต่ละประเทศ(ฟรี)และจากแหล่งเชิงพาณิชย์ (แบบบอกรับเป็นสมาชิก) สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แผนที่สิทธิบัตรคือรูปแบบหนึ่งของการวิเคราะห์เอกสารสิทธิบัตร (Patent Analysis) ในเรื่องที่สนใจเรื่องหนึ่งในปริมาณจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นวิเคราะห์สรุปผลออกมาด้วยการแสดงแบบรูปภาพของความซับซ้อนของเอกสารสิทธิบัตร ในลักษณะ ภูมิทัศน์ แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ เพื่อช่วยให้เข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง ง่าย ชัดเจน กว่าการศึกษาเพียงตัวอักษรในเอกสารสิทธิบัตร เท่านั้น

เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการทำแผนที่สิทธิบัตร

ฐานข้อมูลสิทธิบัตรออนไลน์

1.1 ฐานข้อมูลสิทธิบัตรออนไลน์ (ฟรี / Open Access)

ตัวอย่างเช่น EspaceNet คือฐานข้อมูลที่รวบรวมเอกสารสิทธิบัตรแบบออนไลน์ของสำนักงานสิทธิบัตรยุโรป บริการฟรีที่ http://ep.espacenet.com ครอบคลุมแหล่งข้อมูลกว้างขวาง ทั่วโลก (worldwide) มีระบบดัชนีที่ดี สืบค้นง่าย สามารถเรียกข้อมูลออกมาได้สูงสุด 500 เรื่อง/1 search session แสดงหน้าจอการสืบค้น ผลลัพธ์การสืบค้น และรูปแบบข้อมูลที่ Download ออกมา

ฐานข้อมูลนี้เป็นที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์สิทธิบัตร เนื่องจากมีเนื้อหาครอบคลุมประเทศหลักๆ ที่มีกิจกรรมสิทธิบัตรมาก

1.2 ฐานข้อมูลสิทธิบัตรออนไลน์ แบบบอกรับเป็นสมาชิก (Subscription)

ฐานข้อมูลประเภทนี้มีบริการมากมาย เช่น Thomson: Derwent Patent / Thomson Delphion / Reed Elsevier: TotalPatent etc. ส่วนมากมี function การวิเคราะห์แบบอัตโนมัติด้วย เพิ่มมากกว่าให้สืบค้นเท่านั้น

เครื่องมือ / ซอฟต์แวร์ Text Mining

เทคโนโลยี Text Mining หรือที่รู้จักกันในคำอื่นๆ เช่น Data Mining ,Intelligent Text Analysis, Knowledge-Discovery in Text โดยเครื่องมือชื่อ Vantage Point เป็นเครื่องมือที่มีคุณสมบัติเป็นเทคโนโลยีแบบ Text Mining ความหมาย เป็นกระบวนการค้นพบ สารสนเทศ / ความรู้ใหม่หรือสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน โดยใช้ความสามารถของโปรแกรมคอมพิวเตอร ด้วยวิธีการดึง / สกัด คำ (extraction) แบบอัตโนมัติ จากเนื้อหาข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงเทคนิคอื่นๆ ประกอบ ได้แก่

  • Document Retrieval
  • Data Extraction (Natural language processing)
  • Data Preprocessing (Cleansing)
  • Data Analysis
  • Data Visualization

ผู้เขียน

  1. นางรังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.