การวิเคราะห์ข้อมูล

แสดงรายการย่อยที่ต้องการ

ข้อมูลที่นำเข้า VantagePoint จะแสดงผลทาง Main Workspace ที่มี Title View อยู่ด้านซ้าย และ Detail Windows ด้านขวา

การดูข้อมูลใดๆ ทำได้โดยการดับเบิลคลิกจากรายการนั้นใน Tag Summary ซึ่งเป็นแท็บหลัก ทั้งนี้โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบตาราง Matrices เช่น ต้องการแสดงรายชื่อข้อมูลก็ดับเบิลคลิกที่ Title ปรากฏผลดังนี้

แสดงข้อมูลที่เลือกจาก Title View

หากเลือก Affiliation (Country) จะปรากฏผล ดังนี้

จะพบว่ามีผลงานจากประเทศอเมริกาถึง 217 รายการ หากต้องการทราบว่ามีรายการใดบ้างก็ให้คลิกที่ USA จะปรากฏราืยชื่อผลงานในพื้นที่ Title View ด้านซ้าย

หากต้องการดูรายละเอียดของผลงานก็ดับคลิกที่ชื่อเรื่องผลงานนั้น

แสดงผลด้วย Detail Windows

สำหรับพื้นที่ด้านขวาหรือ Detail windows จะเป็นส่วนแสดงรายละเอียดรายการที่เลือกในรูปแบบต่างๆ เช่น ความสัมพันธ์ข้อมูล กราฟ เช่น ต้องการแสดงผลงานเปรียบเทียบของญี่ปุ่นและเยอรมันด้วยกราฟวงกลม ก็ทำได้โดย

1) เลือก Japan และ Germany จาก Main Workspace

2) เลือกรายการ Affiliation (Country) จาก Detail Windows และคลิกปุ่มขวาของเมาส์เลือก Show Chart, Pie Chart

3) ปรากฏผลดังนี้


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.