This is an old revision of the document!
—-

สาระความรู้และข่าวสารแพร่กระจายเร็วได้ง่ายด้วย Twitter

Twitter เป็นบริการออนไลน์บริการหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตนำเนื้อหาจากเว็บไซต์ต่างๆ หรือจากการพิมพ์ของผู้ใช้ผ่านบริการเฉพาะในลักษณะข้อความสั้นๆ (ไม่เกิน 140 ตัวอักษร) ส่งไปยังผู้รับพร้อมลิงก์เพื่อเปิดดูเนื้อหาฉบับเต็ม โดยมากมักจะเป็นการส่งผ่านอุปกรณ์มือถือ MSN SMS e-Mail หรือเว็บไซต์ที่จัดทำเฉพาะ

เนื่องจากเนื้อหาที่ส่งด้วย Twitter เป็นข้อความสั้นๆ และนำเสนอตามวัน/เวลา จึงมีรูปแบบคล้ายกับ Blog แต่เป็น Blog ขนาดเล็ก เรียกว่า Micro-blog และที่เรียกว่า Twitter ก็เพราะเนื้อหาที่ส่งมักจะส่งต่อเนื่อง แต่ใช้ข้อความสั้นๆ เช่น กำลังจะไปเซ็นทรัล, ตอนนี้อยู่ในรถไฟฟ้าใต้ดิน, รถติดมาก ทำไงดี, อากาศร้อนจัง, เจอกันน่ะ 3 โมง … ซึ่งเปรียบเสมือนนกร้องตลอดเวลา ดังนั้นจึงเรียก ข้อความที่ส่งว่า Tweets และเรียกโปรแกรมรับ/ส่งว่า Twitter นั้่นเอง

กลุ่มผู้ใช้ Twitter มักจะเป็นกลุ่มที่คุ้นเคยกัน หรือมีทัศนคติที่ชอบสมาคม เนื่องจากภาษาที่ใช้และการส่งมักไม่ทางการ อย่างไรก็ตามในช่วงหลังมีการพัฒนาความสามารถและภาษา ตลอดจนลักษณะต่างๆ ทำให้ Twitter ถูกนำมาประยุกต์ใช้มากขึ้น เช่้น การส่งหัวเรื่องข่าวจากหนังสือพิมพ์ชั้นนำอย่าง CNN ไปยังผู้รับได้อย่างรวดเร็ว และผู้รับก็สามารถติดตามข่าวได้ทันทีที่ต้องการ

Twitter เป็นอีกตัวอย่างของการประยุกต์ใช้เครื่องมืออินเทอร์เน็ตสร้างชุมชนออนไลน์ได้เป็นอย่างดี สอดรับกับเทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสร้าง Social Networking นั่นเอง

การประยุกต์ใช้ Twitter กับงานห้องสมุด

Twitter สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานบริการห้องสมุดได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผู้ใช้ห้องสมุดจำนวนมาก มักจะเป็นนักเรียน นักศึกษาในรุ่น X-Gen ที่นิยมและหลงใหลกับเทคโนโลยีอยู่แล้ว หากสามารถส่งหนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ ประจำเดือนผ่าน Twitter ไปยังกลุ่มสมาชิก ย่อมทำให้สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสารหนังสือ วารสารใหม่ได้ทันทีที่ต้องการ หรือจะใช้กับการบริการความรู้จากบรรณารักษ์ หรือบริการถาม/ตอบ (Ask librarian) รวมทั้งการส่งข้อมูล RSS จากเว็บไซต์ห้องสมุดเพื่อให้รู้ว่ามีการปรับปรุงเนื้อหาใดในเว็บไซต์

ผู้ใช้ห้องสมุดจำนวนมากในปัจจุบันนิยมเข้าใช้บริการห้องสมุดผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนั้น KPI ห้องสมุดเดิมที่นับจากตัวบุคคลอาจจะลดน้อยลง จึงต้องนำสถิติการเป็นสมาชิกออนไลน์ การเข้าใช้บริการออนไลน์มาเป็น KPI ประกอบ Twitter จะเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์และส่งข้อมูลจากห้องสมุดไปยังผู้ใช้อีกกลุ่มที่สนใจได้เป็นอย่างดี

RSS และ Twitter Feed ตัวช่วยสำคัญของบรรณารักษ์

อย่างไรก็ตาม บรรณารักษ์จำนวนมากอาจจะไม่ชอบพิมพ์หรือใช้บริการออนไลน์หลายๆ บริการ ดังนั้นหากสามารถแปลงเนื้อหาที่บรรณารักษ์รับผิดชอบและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เป็น RSS ก็สามารถช่วยได้อย่างมาก เนื่องจากเว็บไซต์ Twitter Feed เป็นอีกเว็บหนึ่งที่ช่วยแปลง RSS เป็น Tweets ออกไปยังผู้ใช้ Twitter ได้

ปัญหา Twitter ในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน

หากศึกษาเว็บไซต์ห้องสมุดของประเทศไทย ณ ปัจจุบัน จะพบว่ายังพัฒนาเว็บไซต์ในรูปแบบ Static web มากกว่า Dynamic web และแทบจะไม่มีการนำ RSS มาประยุกต์ใช้มากนัก ทำให้การส่งเนื้อหาจากเว็บไซต์ผ่าน RSS ไปยัง Twitter เป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.