This is an old revision of the document!
—-

กินน้ำใต้ศอก

หมายไปในทางที่ว่าถึงจะได้อะไรสักอย่างก็ไม่เทียมหน้าหรือไม่เสมอหน้าเขา เช่นหญิงที่ได้สามีแต่ต้องตกไปอยู่ในตำแหน่งเมียน้อย ก็เรียกว่า “กินน้ำใต้ศอกของภรรยาหลวงเขา” ที่มาของสำนวนนี้คนในสมัยก่อนอธิบายไว้ว่า คนหนึ่งเอาสองมือกอบน้ำมากินอีกคนหนึ่งรอหิวไม่ไหวเลยเอาปากเข้าไปรองน้ำที่ไหลลงมาข้อศอกของคนกอบน้ำกินนั้นเพราะรอหิวไม่ไหว

แหล่งที่มา : http://www.suphasitthai.com
ภาพประกอบ : http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=44251


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.