Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


thai:proverb:suphasitthai03 2012/08/23 18:11 thai:proverb:suphasitthai03 2012/08/23 18:14 current
Line 2: Line 2:
สำนวนพังเพยนี้มาจากการคั่วถั่วกับงาในกระทะเดียวกัน ถั่วเป็นธัญพืชที่สุกค่อนข้างช้าส่วนงานั้นสุกเร็วถ้าหากมันแต่รอไห้ถั่วสุกงาก็จะไหม้เสียก่อน สำนวนนี้หมายถึงการทำอะไรสองอย่างพร้อมกันหรือทำอะไรสักอย่างที่ไม่รอบคอบ มัวคิดแต่จะได้ทางหนึ่งต้องเสียทางหนึ่งในความหมายอีกแง่ก็แปลว่าการทำอะไรมัวรีรออยู่ ไม่รีบลงมือทำเสียแต่แรกครั้นพอลงมือจะทำก็ไม่ทันการเสียแล้วเพราะคนอื่นเขาเอาไปทำเสียก่อน สำนวนพังเพยนี้มาจากการคั่วถั่วกับงาในกระทะเดียวกัน ถั่วเป็นธัญพืชที่สุกค่อนข้างช้าส่วนงานั้นสุกเร็วถ้าหากมันแต่รอไห้ถั่วสุกงาก็จะไหม้เสียก่อน สำนวนนี้หมายถึงการทำอะไรสองอย่างพร้อมกันหรือทำอะไรสักอย่างที่ไม่รอบคอบ มัวคิดแต่จะได้ทางหนึ่งต้องเสียทางหนึ่งในความหมายอีกแง่ก็แปลว่าการทำอะไรมัวรีรออยู่ ไม่รีบลงมือทำเสียแต่แรกครั้นพอลงมือจะทำก็ไม่ทันการเสียแล้วเพราะคนอื่นเขาเอาไปทำเสียก่อน
 +
 +{{:thai:proverb:supasit-img-02.png?350|}}
**แหล่งที่มา :** http://www.suphasitthai.com **แหล่งที่มา :** http://www.suphasitthai.com
 +**ภาพประกอบ :** http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=44136

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.