This is an old revision of the document!
—-

ศึกษาท้องฟ้า และดวงดาวด้วย Stellarium

ห้องเรียนเสมือนจริงสำหรับศึกษาท้องฟ้าและดวงดาวด้วยโปรแกรม Stellarium ที่โดดเด่นมากโปรแกรมหนึ่ง

เมื่อติดตั้งโปรแกรมและเปิดใช้งานก็สามารถระบุตำแหน่งต่างๆ เพื่อเป็นฐานของการดูดาว ศึกษาท้องฟ้าได้ง่ายๆ (สามารถใช้ Google map หาพิกัดได้) จากนั้นก็ปรับความสูงของพื้นที่และตำแหน่งต่างๆ ของพื้นที่ ซึ่งสามารถบันทึกตำแหน่งนั้นๆ ได้

ข้อมูลที่ควรทราบเบื้องต้น

 • FOV = Field of view คือพื้นที่การมองเห็น หมายถึงพื้นที่หรือขนาดของภาพที่เห็น(ค่าปกติ คือ 60 องศา)
 • FPS (frame per second ภาพต่อวินาที) เป็นตัวบอกความสามารถในการแสดงผลของคอมฯ ในโปรแกรมนี้ ถ้าเกิน 20 ภาพจะดูลื่นไหล
 • Magnitude คือ โชติมาตรา เป็นความสว่างของดวงดาว มีค่าน้อยยิ่งสว่าง ยิ่งติดลบยิ่งสว่างมาก
 • RA/DE มาจาก Right Ascension และ Declination คือ ระบบพิกัดที่ใช้ในการบอกตำแหน่งบนทรงกลมท้องฟ้าชนิดหนึ่ง ใช้เส้นศูนย์สูตรฟ้าเป็นเส้นอ้างอิงหลัก
 • Az/Alt มาจาก อะซิมุท (Azimuth) คือ มุม จากการวัดมุมในแนวราบของวัตถุท้องฟ้า เริ่มที่ทิศเหนือ 0 องศาไปทางทิศตะวันออก ทิศใต้ ทิศตะวันตก และกลับมาที่ทิศเหนืออีกครั้ง 1 รอบมีค่าเท่ากับ 360 องศา และ อัลติจูด (Altitude) หรือ มุมเงย เป็นมุมที่วัดจากเส้นขอบฟ้า คือ 0 องศา ขี้นไปจนถึงจุดเหนือศีรษะ (Zenith) คือ 90 องศา ดังนั้น Az/Alt เป็นการบอกพิกัดตำแหน่งบนท้องฟ้าอย่างหนึ่ง
 • Distance ระยะห่าง คือ ระยะทางจากวัตถุ (ดาว) ถึงโลก มีหน่วย 3 อย่างได้แก่
  • stronomical Unit (AU) หรือ หน่วยดาราศาสตร์ คือ ค่าเฉลี่ยของระยะห่างจากโลกถึงดวงอาทิตย์ มีค่า ประมาณ 150 ล้านกิโลเมตร(1.49598 X 10 ยกกำลัง 8 กม.)
  • Light year หรือปีแสง ฟังดูเหมือนหน่วยวัดเวลา แต่แท้จริงคือ หน่วยวัดระยะทาง ซึ่งมาจากการเทียบว่า 1 ปีแสงจะเดินทางได้ระยะทางเท่าใด ค่าที่ได้คือ 9.5 ล้านล้านกิโลเมตร (9.46073 X 10 ยกกำลัง 12 กม.)
  • Parsec หรือ พาเสค (เรียกทับศัพท์) 1 พาเสค มีค่าเท่ากับ 3.26156 ปีแสง (3.08568 X 10 ยกกำลัง 13 กม.)
 • CAT หรือ Catalogues คือ ชื่อเรียกวัตถุหรือดวงดาว ในHipparcos catalogue
 • Spectral Type คือ การแบ่งกลุ่มของดาวฤกษ์โดยดูจากสีเส้นสเปกตรัมของดาวฤกษ์แต่ละดวง เมื่อใช้เครื่องแยกแสง หรือเครื่องสเปกโทรกราฟ (Spectrograph) ผ่านกล้องดูดาว
ชนิดอุณหภูมิพื้นผิว (K หรือ เคลวิน)สีของดาว
O28,000 ถึง 50,000น้ำเงิน (Blue)
B10,000 ถึง 28,000น้ำเงิน-ขาว (Blue-white)
A7,500 ถึง 10,000ขาว-น้ำเงิน (White-blue)
F6,000 ถึง 7,500หลือง-ขาว (Yellow-white)
G4,900 ถึง 6,000เหลือง (Yellow)
K3,500 ถึง 4,900ส้ม (Orange)
M2,000 ถึง 3,500แดง (Red)Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.