ขนาดกระดาษ/สื่อต่างๆ

Paper Size

Metric Name Metric Size in Millimeters Size in Inches Number of Square Meters Number of A4 Size Pages US Name New Size (Trimmed) in Inches Old Size (Untrimmed) in Inches
A0 841 x 1189 33.11 x 46.81 1 16 E 34 x 44 36 x 48
A1 594 x 841 23.39 x 33.11 1 / 2 8 D 22 x 34 24 x 36
A2 420 x 594 16.54 x 23.39 1 / 4 4 C 17 x 22 18 x 24
A3 297 x 420 11.69 x 16.54 1 / 8 2 B 11 x 17 12 x 18
A4 210 x 297 8.27 x 11.69 1 / 16 1 A 8 1 / 2 x 11 9 x 12
A5 148 x 210 5.83 x 8.27 1 / 32 1 / 2 5 x 8 5 x 8
A8 52 x 74 2.05 x 2.91 1 / 256 1 / 16 Business Card 2 x 3 1/2


ขนาดของกระดาษตาม The international standard: ISO 216

Poster Size

  • Small Size - 11 x 17” – Desktop Printer
  • Medium Size - 18 x 24”
  • Large Size - 24 x 36” หรือ 27 x 39”

แหล่งข้อมูลPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.