มาตรฐานสื่อดิจิทัล

เสียง

เสียง เป็นอีกองค์ประกอบของการพัฒนาสื่อเรียนรู้ในรูปแบบมัลติมีเดีย อันจะช่วยให้เกิดบรรยากาศที่น่าสนใจในการรับรู้ทางหู โดยอาศัยจะนำเสนอในรูปของ เสียงประกอบ เพลงบรรเลง เสียงพูด เสียงบรรยาย หรือเสียงพากษ์ เป็นต้น ทั้งนี้ คลื่นเสียงแบบออดิโอ (Audio) ซึ่งมีฟอร์แมตเป็น .wav, .au, wma, mp3 เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมใช้สูงมาก นอกนี้จากนี้ยังไฟล์เสียงในรูปแบบ MIDI (Musical Instrument Digital Interface) ซึ่งเป็นรูปแบบของเสียงที่แทนเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ สามารถเก็บข้อมูล และให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ สร้างเสียงตามตัวโน้ต เสมือนการเล่นของเครื่องเล่นดนตรีนั้นๆ ก็เป็นอีกรูปแบบที่นิยมนำมาใช้ในการทำเสียงเพลงประกอบการบรรยาย หรือการนำเสนอ

การบันทึกเสียงสำหรับนำเสนอผ่านเว็บ จะต้องเลือก Preprocessing เป็น Mono และความถี่ของเสียงไม่เกิน 16KHz

วีดิทัศน์ (Video)

วีดิทัศน์ นับเป็นสื่ออีกรูปหนึ่งที่นิยมใช้กับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เนื่องจากสามารถแสดงผลได้ทั้งภาพเคลื่อนไหว และเสียงไปพร้อมๆ กัน ทำให้เกิดความน่าสนใจในการนำเสนอ การบรรจุวีดิทัศน์ลงในคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องใช้โปรแกรม และอุปกรณ์เฉพาะในการจัดทำ ปกติแล้วแฟ้มภาพวีดิทัศน์จะมีขนาดเนื้อที่บรรจุใหญ่มาก ดังนั้นจึงต้องลดขนาดแฟ้มภาพลงด้วยการใช้เทคนิคบีบอัดภาพ (Compression) ทำให้รูปแบบของไฟล์วีดิทัศน์ที่ใช้กันมีลักษณะเฉพาะออกไป เช่นฟอร์แมต MOV, AVI, RM และ MPG เป็นต้น

ขนาดของจอภาพวีดิทัศน์ กำหนดได้หลากหลายขนาดเพื่อรองรับการความเร็วในการเข้าถึงที่แตกต่างกันของผู้ใช้ และควรระบุ URL ในการดาวน์โหลดโปรแกรมเสริมให้ชัดเจน (Plug-ins)

Physica Size of Video on Computer ScreenFrames of Video Viewed by Audience per SecondAudioComment
Email Movie, Small160 x 12010.00 frames22050hzsmallest size
Web Movie, Small240 x 18012.00 frames22050hzreduced the size of the movie, minimum size quality for the Web
CD ROM Movie, Medium320 x 24015.00 frames44100hzoptimized for playback from slower CD Rom drives
Full Quality, Large720 x 48029.97 frames48000hzhigh quality video, large viewing video screen, power stereo audio sound, preserves the most data possible, Creates very large video files
Stream Web Movie, Small240 x 18012.00 frames22050hzgreat for live broadcasts, allows user to fast forward or rewind during video play, won’t go through firewalls, need to have a streaming server, works best with live broadcasting over the Web

ผู้เขียน

  1. บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.