การกำหนดช่วงข้อมูล Range

ช่องข้อมูล หรือ Range เป็นการทำงานสำคัญของแผ่นกระดาษทำการ เนื่องจากแผ่นกระดาษทำการมีพื้นที่กว้าง ใหญ่มาก และทำงานในรูปแบบเซลล์ การป้อน การปรับแก้ไข และการทำงานใดๆ มักจะต้องกระทำพร้อมกันหลายๆ เซลล์ ดังนั้นการเลือกเซลล์หลายๆ เซลล์จึงเรียกว่า ช่วงข้อมูลนั่นเอง

จากภาพจะพบว่ามีการป้อนข้อมูลตั้งแต่เซลล์ B2 จนถึงเซลล์ G10 ดังนั้นช่วงข้อมูลทั้งหมดของแผ่นกระดาษทำการนี้คือ B2:G10 โดยการระบุช่วงข้อมูลให้นำเซลล์แรกเป็นส่วนเริ่มต้น คั่นด้วยเครื่องหมาย Colon : และตามด้วยตำแหน่งเซลล์สุดท้ายนั่นเอง

และจากภาพจะพบว่ามีการสร้างช่วงข้อมูลเพื่อทำงาน คือ B2:E7 อีกด้วย

การสร้างช่วงข้อมูล

กรณีที่ข้อมูลมีไม่มากนัก การสร้างช่วงข้อมูลสามารถใช้เมาส์ได้ โดยคลิกเมาส์ในเซลล์เริ่มต้น แล้วกดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ลากคลุมพื้นที่ที่ต้องการ

ช่วงข้อมูลอย่างรวดเร็ว

กรณีที่มีข้อมูลจำนวนมากล้นจอภาพ การใช้เมาส์หรือแป้นพิมพ์อาจจะยุ่งยากและล่าช้าได้ การคลิกเมาส์ในเซลล์เริ่มต้นแล้วกดปุ่ม Ctrl พร้อมปุ่ม Shift และปุ่มลูกศรตามทิศทาง จะเป็นการสร้างช่วงข้อมูลได้รวดเร็วกว่า

ช่วงข้อมูลจาก Name box

Name box นอกจากจะมีประโยชน์ในการเลื่อนตำแหน่ง ยังใช้สร้างช่วงข้อมูลได้โดยพิมพ์ช่วงข้อมูลใน Name box แล้วกดปุ่ม Enter

ช่วงข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง

หากต้องการช่วงข้อมูลดังภาพ ให้ใช้ปุ่ม Ctrl ช่วยขณะที่สร้างช่วงข้อมูลช่วงที่ 2 เป็นต้นไป


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.