การใส่เลขหน้าให้กับเอกสาร Calc

  • คลิกที่เมนู Format, page

format,page

  • คลิกที่แถบ Footer

แถบ Footer

  • ในหน้าแท็บ Footer ให้คลิกที่ปุ่ม Edit จะปรากฎหน้าแก้ไข Footer

หน้าแก้ไข Footer

  • ใส่เลขหน้าจากปุ่ม page โดยที่อยากให้อยู่ในส่วนไหนของท้ายกระดาษให้นำเคอร์เซอร์ไปไว้ในส่วนนั้น ซึ่งสามารถเพิ่มปุ่มคำสั่งต่างๆ ได้ โดยให้สังเกตว่าคำสั่งที่ได้ใส่เข้าไปนั้นจะมีแถบสีเทา


ผู้เขียน

  1. นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช นักวิชาการ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.