สรุปรายงานตามปี โดยดึงค่าปีจากส่วนของข้อมูล

มีข้อมูลดังตัวอย่าง

ต้องการทำ PivotTable จำแนกโครงการตามปีงบประมาณที่อนุมัติโครงการ โดยเมื่อดูข้อมูลจะพบว่ารหัสโครงการ ประกอบด้วยข้อมูล 3 ชุดคั่นด้วยเครื่องหมาย / ชุดแรกเป็นอักษร 2 หลัก ชุดที่ 2 เป็นตัวเลข 2 หลัก ซึ่งใช้แทนปีงบประมาณที่อนุมัติโครงการ และชุดที่ 3 เป็นลำดับโครงการ ดังนั้นสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุดที่ 2 ได้ โดยการดึงออกมาเป็นอีก 1 คอลัมน์ ทำได้โดย

1) นำเมาส์คลิกในเซลล์ B2 (จากตัวอย่าง) แล้วใช้คำสั่ง =MID(เซลล์,ตำแหน่งเริ่มต้นที่ต้องการดึง,จำนวนอักขระที่ต้องการดึง)

2) คัดลอกสูตร ก็จะได้ค่าปีของทุกรายการ ซึ่งนำไปใช้งานอื่นๆ ได้ตามต้องการ


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.