ทำงานกับวันที่

มีข้อมูลดังตัวอย่าง

หาช่วงเวลาของวันที่เริ่มต้นโครงการ กับวันสิ้นสุดโครงการ

ต้องการหาช่วงเวลาของวันที่เริ่มต้นโครงการ กับวันสิ้นสุดโครงการ มีวิธีการ ดังนี้

วิธีที่ 1

นำเซลล์วันที่สิ้นสุดโครงการ ลบด้วยวันที่เริ่มต้นโครงการ เช่น ข้อมูลรายการแรก ใช้สูตร =+B2-A2 โดยผลลัพธ์มักจะแสดงผลเป็นวันที่ จะต้องใช้คำสั่ง Format Cell ให้เป็นค่าตัวเลข

สูตรนี้จะเป็นการหาช่วงเวลาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย นับรวมวันเสาร์อาิทิตย์

วิธีที่ 2

ใช้ฟังก์ชัน =days360(วันเริ่มต้น,วันสิ้นสุด) ดังตัวอย่าง

โดยจะเป็นการคำนวณช่วงเวลาโดยคิดว่า 1 เดือนจะมี 30 วัน (ทุกเดือน)

วิธีที่ 3

ใช้ฟังก์ชัน =NETWORKDAYS(วันเริ่มต้น,วันสิ้นสุด) หรือ =NETWORKDAYS(วันเริ่มต้น,วันสิ้นสุด,ช่วงข้อมูลวันหยุดพิเศษ)

โดยจะเป็นการคำนวณช่วงเวลาโดยไม่รวมวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และ/หรือวันหยุดพิเศษ

คำนวณจำนวนเดือน

จากตัวอย่าง หากต้องการคำนวณจำนวนเดือน ก็ทำได้ดังนี้

วิธีที่ 1

นำผลลัพธ์จากวิธีที่ 1 หรือวิธีที่ 2 มาหารด้วย 30 ดังตัวอย่าง

โดยประมาณว่า 1 เดือนมี 30 วัน

วิธีที่ 2

ใช้ฟังก์ชัน =DATEDIF(วันเริ่มต้น, วันสิ้นสุด, “YM”)+1 ดังตัวอย่าง


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.