> กระดาษทำการ

การสร้างกราฟ

กราฟมีให้เลือกใช้งานหลากหลายรูปแบบ หลากหลายประเภท หลักเบื้องต้นที่ควรทราบก่อนสร้างกราฟ ดังนี้

 • ต้องการเปรียบเทียบข้อมูล ควรเลือกกราฟแท่ง กราฟเรดาห์ หรือกราฟเส้น
  • กราฟแท่ง - เปรียบเทียบข้อมูลต่อข้อมูล
   • กราฟแท่งแนวนอน - เปรียบเทียบข้อมูลจำนวนมาก
   • กราฟแท่งแนวตั้ง - เปรียบเทียบข้อมูลจำนวนไม่มากนัก
  • กราฟเรดาห์, กราฟเส้น, กราฟแท่งแนวตั้ง - เปรียบเทียบข้อมูลอิงกับเวลา
   • กราฟเรดาห์, กราฟเส้น - เปรียบเทียบข้อมูลกับหลายช่วงเวลา
   • กราฟเส้น, กราฟแท่งแนวตั้ง - เปรียบเทียบข้อมูลที่ช่วงเวลาเพียง 1 - 3 ช่วง
 • ต้องการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล ควรเลือกกราฟ xy (Scatter) หรือกราฟ Bubble
  • กราฟ xy - แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล 2 ตัวแปร
  • กราฟ Bubble - แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล 3 ตัวแปร
 • ต้องการแสดงการกระจายของข้อมูล - กราฟแท่งแบบฮิสโตแกรม, กราฟเส้นแบบอิสโตแกรม, กราฟ xy และกราฟ 3D Area
  • กราฟแท่งแบบอิสโตแกรม - แสดงการกระจายของข้อมูลที่มีจำนวนไม่มากนัก
  • กราฟเส้นแบบอิสโตแกรม - แสดงการกระจายของข้อมูลที่มีจำนวนมาก
  • กราฟ xy - แสดงการกระจายของข้อมูล 2 ตัวแปร
  • กราฟ 3D Area - แสดงการกระจายของข้อมูล 3 ตัวแปร

ข้อแนะนำการเลือกประเภทกราฟจาก Microsoft

 • A Column chart compares values directly
  • compares the salespeople, month by month.
 • A Stacked Column chart compares parts of several totals
 • A Pie chart compares parts of one total
 • A Line chart compares values over time

http://office.microsoft.com/training/training.aspx?AssetID=RP011097771033&CTT=6&Origin=RP011097851033


ผู้เขียน

 1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.