> กระดาษทำการ

บริหารโครงการง่ายๆ ด้วย Calc

ตัวอย่างการจัดทำระบบบริหารโครงการด้วย Calc

จากตัวอย่างมีเงื่อนไขการดำเนินการดังนี้

  1. วันที่สิ้นสุดกิจกรรม ได้จากวันเริ่มต้นโครงการรวมกับระยะเวลาดำเนินการ ตัวอย่าง =B2+C2-1
  2. วันเริ่มต้นกิจกรรม ได้จากวันสิ้นสุดกิจกรรมก่อนหน้าบวกอีก 1 ตัวอย่าง =D2+1

Gantt Chart

จากข้อมูลข้างต้นนำมาสร้างเป็น Gantt Chart ดังนี้

ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

  • สร้าง Selection ดังตัวอย่าง

  • สร้างกราฟแท่งแนวนอนแบบซ้อน

  • ปรับแท่งกราฟชุดแรกให้ไม่มีสีพื้นและสีเส้น และส่วนอื่นๆ ให้เหมาะสม


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.