> กระดาษทำการ

หายอดรวมเฉพาะค่าบวก

มีข้อมูลคละกันทั้งค่าติดลบและค่าบวก ต้องการหายอดรวมเฉพาะค่าบวก

สามารถใช้เทคนิคการคำนวณแบบ Array กับสูตร =SUM(IF(A1:A6>0;A1:A6;0)) ดังนี้


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.