> กระดาษทำการ

คำนวณด้วย Paste Specail

Paste Special คำสั่งที่มีจุดเด่นมากของโปรแกรม นอกจากทำหน้าที่วางข้อมูลจาก Clipboard ตามปกติ ยังสามารถเพิ่มความสามารถได้หลายลักษณะ เช่นสามารถนำค่าตัวเลขมาคำนวณได้

  • เลือกข้อมูลคอลัมน์ A (A2:A4) แล้วคัดลอกไปคอลัมน์ C

  • เลือกข้อมูลคอลัมน์ B (B2:B4) แล้วคลิกใน C2 เลือกคำสั่ง Edit, Paste Special…

  • สามารถเปลี่ยน Operations เช่น Subtract หมายถึงการลบค่า Multiply หมายถึงการคูณ และ Divide หมายถึงการหาร
  • ถ้าต้องการบวกค่าที่คัดลอกเพิ่มไปกับข้อมูลในคอลัมน์ B ให้เลือก Operations เป็น Add จากนั้นคลิกปุ่ม OK

ผู้เขียน

  • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.