> กระดาษทำการ

จัดการชื่อคนด้วยฟังก์ชันตัวอักษร

ฟังก์ชันตัวอักษรที่น่าสนใจได้แก่

=find(ข้อความที่จะค้น;ข้อมูลที่ถูกค้น;ตำแหน่งเริ่มต้นค้นหา) ค้นหาอักขระที่ระบุจากข้อความ สนใจตัวใหญ่ตัวเล็ก
=left(ข้อความต้นฉบับ;จำนวนอักขระ) คัดเลือกข้อความตามจำนวนจากซ้าย
=right(ข้อความต้นฉบับ;จำนวนอักขระ) คัดเลือกข้อความตามจำนวนจากขวา
=mid(ข้อความ;ตำแหน่งเริ่มต้น;จำนวนอักขระ) คัดเลือกข้อความจากตำแหน่งที่ระบุ
=len(ข้อความ) นับจำนวนอักขระ
=lower(ข้อความ) เปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์เล็ก
=upper(ข้อความ) เปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
=proper(ข้อความ) เปลี่ยนตัวแรกให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่
=trim(ข้อความ) ตัดช่องว่างอื่นๆ ออกจากข้อความ ยกเว้นช่องว่างเดี่ยวระหว่างคำ

ตัวอย่างมีข้อมูลดังนี้

ต้องการแยกชื่อออกจากนามสกุล ทำได้ดังนี้

ใช้ฟังก์ชัน Find หาช่องว่างก่อนว่าอยู่ตำแหน่งที่เท่าไร ด้วยคำสั่ง =FIND(” ”;A2)

จะตัวอย่างจะทราบว่าช่องว่างระหว่างชื่อและนามสกุลของแต่ละรายการ คือ ตำแหน่งที่เท่าไร เช่น รายการแรก คือ ตำแหน่งที่ 5 ดังนั้นการแยกชื่อ ก็คือ การแสดงตัวอักษรตัวแรกจนถึงตัวที่ 5 (หรือ 5-1 นั่นเอง)

ฟังก์ชันที่ตรงกับโจทย์ก็น่าจะเป็น MID ดังนี้

จากนั้นแสดงนามสกุล ด้วยคำสั่ง

ฟังก์ชันที่เหลือน่าจะลองประยุกต์ได้น่ะครับ

แล้วถ้าข้อมูลต้นฉบับเป็นอย่างนี้ล่ะครับ จะแยกนำคำหน้าด้วยได้อย่างไร


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.