> กระดาษทำการ

รวมข้อมูลจากหลายเซลล์

หลักการป้อนข้อมูลในกระดาษทำการ ควรแยกข้อมูลย่อย เช่น ชื่อ และนามสกุล ออกจากกัน เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลของ Calc ดังตัึวอย่าง

แต่เมื่อต้องการนำไปใช้ อาจจะมีความต้องการรวมให้เป็นชุดเดียวกัน ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆ โดย

  • สร้างคอลัมน์ใหม่ กรณีนี้ให้แทรกคอลัมน์ต่อจากคอลัมน์ C โดยคลิกปุ่มขวาของเมาส์ที่ชื่อคอลัมน์ D แล้วเลือกคำสั่ง Insert Columns

  • ป้อนหัวเรื่องคอลัมน์ เช่น Name
  • คลิกเมาส์ในเซลล์ถัดลงมา ได้แก่ เซลล์ D2
  • ข้อมูลในคอลัมน์นี้ เกิดจากข้อมูลคอลัมน์ B รวมกับข้อมูลคอลัมน์ C โดยมีช่องว่างคั่น 1 ช่อง จึงต้องใช้สูตรแบบรวมข้อมูล =B2&” ”&C2 ดังนี้

  • เครื่องหมาย & เป็นตัวเชื่อมข้อมูล
  • ” ” เป็นการระบุช่องว่างที่ต้องการ
  • คัดลอกไปยังเซลล์ที่เหลือ (หรือจะใช้เทคนิค Double Click ที่จุด AutoFill ก็ได้ครับ)

ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.