> กระดาษทำการ

ฟังก์ชัน IF กับการตัดเกรด

จากตัวอย่างต้องการตัดเำกรดให้นักเรียนที่สอบวิชาคอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ดังนี้

ซึ่งเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่

การดำเนินการ

  1. คลิกเมาส์ในเซลล์แรกของข้อมูล จากตัวอย่างคือ เซลล์ C4
  2. พิมพ์คำสั่ง =IF(B4>=80;”A”;IF(B4>=70;”B”;IF(B4>=60;”C”;IF(B4>=50;”D”;”F”))))
    • เป็นตัวอย่างการใช้คำสั่ง IF ซ้อนกันหลายชั้น
    • จะต้องระวังเครื่องหมายวงเล็บปิด ต้องปิดให้ครบตามจำนวน IF
  3. กดปุ่ม <enter>
  4. คัดลอกสูตรตั้งแต่เซลล์ที่ 2 ไปเซลล์สุดท้าย

ผลลัพธ์ที่ได้


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.