ฟังก์ชันของ OpenOffice.org Calc

การคำนวณด้วยโปรแกรมกระดาษทำการ (Spreadsheet) ก็คงจะหนีไม่พ้นการใช้งานฟังก์ชันคำนวณที่โปรแกรมได้จัดเตรียม แต่อย่างไรก็ตามมีผู้ใช้หลายท่านที่ประสบปัญหาในการใช้งานฟังก์ชันเหล่านี้ ทั้งวิธีการใช้งาน รูปแบบการใช้ และการประยุกต์ใช้งาน ผู้เขียนเห็นว่าการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ของ OpenOffice.org Calc จึงเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจ และจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากกว่าปกติ

โปรแกรม OpenOffice.org Calc แบ่งฟังก์ชันเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้

 • หมวด Database – เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการจัดการบริหารข้อมูลในลักษณะฐานข้อมูล
 • หมวด Date & Time – เป็นฟังก์ชันที่ใช้จัดการเกี่ยวกับวันที่ และเวลา
 • หมวด Financial – เป็นฟังก์ชันจัดการด้านการเงิน
 • หมวด Information – เป็นฟังก์ชันจัดการเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในกระดาษทำการ เช่น ตรวจสอบประเภทข้อมูลในเซลล์ว่าเป็นค่าว่าง, ค่าอ้างอิง เป็นต้น
 • หมวด Logical – เป็นฟังก์ชันตรวจสอบค่าทางตรรก การเปรียบเทียบเงื่อนไขต่างๆ
 • หมวด Mathematical – เป็นฟังก์ชันควบคุมการคำนวณทางคณิตศาสตร์
 • หมวด Matrix – ฟังก์ชันใช้ประมวลผลค่า Array
 • หมวด Statistical – ฟังก์ชันคำนวณเกี่ยวกับค่าสถิติ
 • หมวด Spreadsheet – ฟังก์ชันควบคุมกระดาษทำการ เช่น จำนวนาช่วงข้อมูลในกระดาษทำการ เป็นต้น
 • หมวด Text – ฟังก์ชันจัดการเกี่ยวกับตัวอักษร เช่น เปรียบเทียบอักษร, แปลงข้อความเป็นตัวเลข เป็นต้น
 • หมวด Add-in – เป็นฟังก์ชันเสริมต่างๆ ของ Calc

การคำนวณด้วยฟังก์ชัน (Function)

 • เลื่อน Cell Pointer ไปไว้ ณ เซลล์ที่ต้องการวางผลลัพธ์
 • สร้างสูตรการคำนวณแล้วกดปุ่ม <Enter> โดยสูตรจะมีรูปแบบดังนี้ =ชื่อฟังก์ชัน([ส่วนขยาย])

ผู้เขียน

 • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.