> กระดาษทำการ

นับรายการด้วย Frequency

จากข้อมูลบุคลากรดังตัวอย่าง ต้องการนับจำนวนบุคลากรตามเกณฑ์เงินเดือน ดังนี้

การนับจำนวนคนตามเกณฑ์เงินเดือนนี้ สามารถใช้ฟังก์ชันความถี่ Frequency แบบ Array ได้ง่ายๆ โดย

  • เพิ่มคอลัมน์กำหนดเกณฑ์ และนำค่าสูงสุดของเกณฑ์มาใส่เพียงค่าเดียว ดังตัวอย่าง

  • สร้าง Selection ให้กับช่วง J8:J11 แล้วป้อนสูตร =frequency(f2:f115;i8:i11) แล้วกดปุ่ม Ctrl พร้อมกับ Alt และ Enter (Excel จะใช้ปุ่ม Ctrl + Shift + Enter)

ผลลัพธ์จะปรากฏดังนี้


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.