> กระดาษทำการ

คำนวณผลสอบด้วย EXACT

ฟังก์ชัน EXACT สามารถนำมาประยุกต์ใช้ตรวจผลการสอบได้ ดังนี้

จากตัวอย่างเป็นคำตอบของนักเรียน 5 คนที่ทำข้อสอบ 10 ข้อ การให้คะแนนผลสอบลักษณะนี้ ทำได้โดยใช้ฟังก์ชัน IF คู่กับฟังก์ชัน EXACT โดยเริ่มจาก

  1. ใช้ฟังก์ชัน EXACT ตรวจสอบคำตอบของนักเรียนทีละข้อ เช่น ตรวจสอบว่าคำตอบของนักเรียนคนที่ 1 ข้อ 1 ถูกต้องหรือไม่ (เลือก A หรือไม่)
  2. ผลลัพธ์จาก EXACT จะเป็นค่าบูลีน (Boolean) คือ ถ้าเป็นจริง จะคืนค่าเป็น 1 แต่ถ้าไม่จริงจะคืนค่าเป็น 0 (กรณีข้อ 1 ของนักเรียนคนที่ 1 จึงคืนค่าเป็น 1 เพราะนักเรียนตอบ A ตรงกับคำตอบ)
  3. ใช้ฟังก์ชัน IF คล่อง EXACT โดยตรวจสอบว่าผลการตรวจคำตอบเป็น “จริง” หรือไ่ม่ ถ้าใช่ก็ให้คะแนนข้อนั้นเป็น 1 และหากไม่เป็น “จริง” ก็ให้คะแนนเท่ากับ 0 นั่นเอง
  4. ผลการตรวจ สร้างพื้นที่คำนวณใหม่ ดังนี้

จากแนวคิดข้างต้นสูตรคำนวณ ได้แก่

จากนั้นคัดลอกสูตรให้ครบทุกเซลล์

แล้วจึงหาผลรวมของคะแนนสอบแต่ละคนด้วยฟังก์ชัน SUM


—-
ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.