> กระดาษทำการ

ตรวจสอบข้อมูลด้วย EXACT

EXACT เป็นฟังก์ชันตรวจสอบความเหมือนของอักษรหรือข้อความ 2 ชุด ในรูปแบบคำสั่ง =extract(ข้อความ1,ข้อความ2) และแสดงค่าจริงเมื่อคำหรือข้อความเหมือนกัน

ตัวอย่าง

บริษัทแห่งหนึ่งมีหลายสาขา ได้เก็บข้อมูลการขายจากทุกสาขามาประมวลผล โดยคัดลอกมารวมกันในชีตเดียวกัน ดังนี้

ปัญหาที่ประสบมากที่สุดคือ ข้อมูลรหัสสินค้าป้อนไม่ถูกต้อง เช่น ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก หรือจำนวนอักขระไม่ตรงกัน จึงต้องตรวจสอบก่อนและให้ Calc แสดงข้อความ “เท็จ” หากผลการตรวจสอบพบข้อผิดพลาดดังกล่าว


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.