> กระดาษทำการ

จัดรูปแบบตามเงื่อนไข

จากตัวอย่างผลการสอบนักเรียนที่สอบวิชาคอมพิวเตอร์ ดังนี้

ต้องการแสดงผลการสอบเกรด F (คือสอบตก) ด้วยตัวหนา สีแดงเข้ม การแสดงรูปแบบข้อความหรือข้อมูลดังกล่าว เป็นการจัดรูปแบบการแสดงผลตามเงื่อนไข ซึ่งสามารถทำได้โดยด้วยคำสั่ง Format, Conditional Formatting…

ขั้นตอนที่ 1 การสร้าง Style ควบคุมการจัดรูปแบบ

  1. คลิกเมาส์ในเซลล์ใดๆ (ควรเป็นเซลล์ว่าง และอยู่ไกลจากตำแหน่งข้อมูลปกติ ตัวอย่างผมคลิกที่เซลล์ K1)
  2. พิมพ์อักษรใดๆ 1 ตัวแล้วจัดรูปแบบตามต้องการ จากตัวอย่างคือ ตัวหนา สีแดงเข้ม
  3. คลิกเลือกคำสั่ง Format, Styles and Formatting…
  4. คลิกปุ่ม New Style from Selection เพื่อสร้าง Style จากตำแหน่งเซลล์ที่เลือก
    - ตั้งชื่อให้ Style ตัวอย่าง red-bold

ขั้นตอนที่ 2 การใช้ Conditional Formatting

  1. เลือกข้อมูลเกรด ตัวอย่างคือ C4:C12
  2. คลิกเลือกคำสั่ง Format, Conditional and Formatting…
  3. ป้อนคำสั่ง ดังนี้

ความหมายของคำสั่ง คือ

ตรวจสอบว่าข้อมูลในเซลล์ที่เลือก ตรงกับตัว F หรือไม่ ถ้าใช่ ให้แสดงผลรูปแบบด้วย Style ชื่อ Red-bold


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.