> กระดาษทำการ

คำนวณเลขฐาน

การคำนวณเลขฐานด้วยฟังก์ชัน BASE ของ Calc มีรูปแบบคำสั่ง =base(ตัวเลขจำนวนเต็ม;ระบบเลขฐาน)

หมายเหตุ

  • กรณีเลขฐาน 16 มักจะระบุจำนวนหลักด้วย เช่น 6 หลัก โดยโปรแกรมจะนำ 0 นำหน้าจนครบทุกหลัก ซึ่งต้องใช้คำสั่ง =base(ตัวเลขจำนวนเต็ม;16;จำนวนหลัก)

ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.