> กระดาษทำการ

หายอดรวมตามเงื่อนไขด้วย Array

มีข้อมูลดังนี้

ต้องการหาผลรวมเฉพาะจำนวนค่าบวก ทำได้โดย

  • เลื่อนเมาส์ไปคลิก ณ ตำแหน่งที่ต้องการวางผลลัพธ์
  • ป้อนคำสั่ง =SUM(IF(A1:A7>=0;A1:A7;0)) แล้วกดปุ่ม <Ctrl><Alt><Shift><Enter> เพื่อกำหนดสูตรแบบ Array ลองแปลความหมายดูนะครับ และนำไปฝึกใช้กับกรณีอื่นได้ครับ

ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.