> กระดาษทำการ

เทคนิคการหายอดรวมแบบ Array

การคำนวณในกระดาษทำการสามารถทำได้ 2 วิธี ได้แก่ การคำนวณแบบปกติทีละช่วง และการคำนวณรวมแบบ Array ลองศึกษาจากตัวอย่างนี้ครับ

โดยปกติ การหายอดรวมจากตัวอย่างนี้ จะใช้วิธีนำค่าจากเซลล์ A2 (จำนวนสินค้า) คูณกับ D2 (ราคาต่อหน่วย) แล้วคัดลอก ซึ่งหากข้อมูลมีจำนวนมากจะต้องคัดลอกสูตรปริมาณมากด้วย

จากนั้นจึงหายอดรวมทั้งหมดด้วยฟังก์ชัน SUM

การคำนวณแบบ Array

แต่ถ้าต้องการผลรวมทั้งหมดอย่างรวดเร็ว เทคนิคการคำนวณแบบ Array จะช่วยได้เร็วกว่า เช่น ต้องการยอดรวมทั้งหมดในเซลล์ E15

ทำได้โดย

  1. คลิกเมาส์ในเซลล์ E15
  2. พิมพ์ฟังก์ชัน =SUM(A11:A14*D11:D14) แล้วกดปุ่ม Ctrl พร้อมกับปุ่ม Shift และ Enter จะปรากฏสูตรใหม่ ดังนี้

ความหมาย

การกดปุ่ม Ctrl พร้อมกับปุ่ม Alt และ Enter จะเป็นเทคนิคการสร้างสูตรคำนวณแบบ Array โดยจะมีเครื่องหมาย { } คล่อมสูตรที่สร้าง
โดยสูตรลักษณะนี้หมายถึง การนำข้อมูลจากเซลล์ A11 คูณกับข้อมูลในเซลล์ D11 เซลล์ A12 คูณกับ เซลล์ D12 … แล้วนำยอดรวมทุกรายการมาบวกรวมกันนั่นเอง


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.