> กระดาษทำการ

ช่วยตัดสินใจด้วย AND และ OR

บริษัทแห่งหนึ่งเก็บข้อมูลการสมัครงานของผู้สนใจ ดังนี้

ต้องการคัดลอกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดข้อกำหนดดังนี้

 1. เพศชาย
 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 3. เงินเดือนที่ระบุไม่เกิน 15000
 4. ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 5. การศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป

จากตัวอย่าง สามารถสร้างสูตรของ Calc โดยใช้ฟังก์ชัน AND และ OR ดังนี้

ขั้นที่ 1 หาอายุเกิด (ปี)

ขั้นที่ 1 จะต้องสร้างคอลัมน์ใหม่เพื่อหาอายุเกิดของผู้สมัครแต่ละคนก่อน

 • แทรกคอลัมน์ว่างที่คอลัมน์ C พิมพ์หัวเป็น อายุ (ปี)
 • คลิกเมาส์ในเซลล์ C2 แล้วป้อนสูตร =YEAR(TODAY())-YEAR(B2)
  • YEAR(TODAY()) เป็นสูตรหาปีปัจจุบัน
  • YEAR(B2) เป็นสูตรหาปีจากวันเกิดของผู้สมัคร จากนั้นนำทั้งสองค่ามาลบกัน
  • หากผลลัพธ์แสดงผลเป็น “วัน/เดือน/ปี” ให้คลิกเลือกเมนู Format, Default Formatting
 • คัดลอกสูตรจนครบทุกรายการ

ขั้นที่ 2 ผลการพิจารณาด้วย AND และ OR

 • สร้างหัวเรื่อง “ผลการพิจารณา” ในคอลัมน์ G
 • คลิกเมาส์ใน G2 ป้อนสูตร ดังนี้ =AND(C2>=25;D2<15000;E2>=1;OR(F2=“ปริญญาตรี”;F2=“ปริญญาโท”))


ผู้เขียน

 1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.