การป้อนข้อมูลด้วยเทคนิค AutoFill

AutoFill เป็นเทคนิคการป้อนข้อมูลแบบเติมอัตโนมัติ เช่น ป้อน Jan แล้วโปรแกรมจะระบุ Feb, Mar ให้เมื่อมีการลาก AutoFill Handle

ข้อมูลที่สามารถเติมอัตโนมัติได้

  • วันในสัปดาห์ภาษาอังกฤษ ทั้งแบบเต็มและแบบย่อ เช่น Sun, Mon หรือ Sunday, Monday
  • เดือนภาษาอังกฤษ ทั้งแบบเต็มและแบบย่อ เช่น Fan, Feb
  • ข้อมูลที่นำด้วยข้อความ ตามด้วยตัวเลข เช่น ไตรมาส 1, พ.ศ. 2552

AutoFill กับตัวเลข

การทำ AutoFill กับตัวเลข จะต้องป้อน 2 ค่าใน 2 เซลล์ แล้วเลือกทั้งสองเซลล์ จากนั้นจึงทำ AutoFill โดยโปรแกรมจะนำผลต่างของทั้ง 2 ค่ามาบวกเพิ่มกับค่าสุดท้าย

สร้างรายการเติมอัตโนมัติ (Custom AutoFill)

เราสามารถเพิ่มรายการที่ต้องใช้บ่อยๆ เก็บเป็น AutoFill ได้ เช่น ชื่อเดือนภาษาไทย หรือชื่อหน่วยงาน หรือสาขาของหน่วยงาน โดย

1) คลิกเมนูควบคุมหลักของ Excel 2007 จากนั้นคลิกปุ่ม Excel Options

2) คลิกเลือก Edit Custom List..

3) ป้อนรายการที่ต้องการ 1 รายการต่อ 1 แถว แล้วคลิกปุ่ม Ok


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.