ภาษามือไทย (Thai Sign Language)

ภาษามือไทย เป็นภาษาสัญลักษณ์สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หรือที่เรียกกันว่า “คนหูหนวก” โดยลักษณะการใช้ภาษามือในประเทศไทย ได้รับอิทธิพลมาจาก “ภาษาธรรมชาติ” และ “ภาษามือสไตล์อเมริกัน”

รูปแบบการใช้ภาษามือในประเทศไทย แบ่งได้เป็น

  • การสะกดนิ้วมือ
  • ท่ามือ ท่าทาง กริยา

การเรียนรู้ภาษามือ ไม่ใช่เรื่องยาก เนื่องจากมีหลักการที่อ้างอิงได้ง่ายๆ เช่น การสะกดนิ้วมือ จะอาศัยฐานแบบสะกดนิ้วมือตัวอักษร A - Z ผสมกัน หรือผสมกับฐานแบบสะกดนิ้วมือตัวเลข 0 - 9 นั่นเอง หรือท่าภาษามือ ก็มักจะใกล้เคียงกับท่าทางหรือกริยา หรือวัตถุจริงในธรรมชาติ ซึ่งถ้าใช้วิธีการศึกษาแบบเทียบเคียง จะทำให้เข้าใจและจำภาษามือได้ง่ายขึ้น


ผู้เรียบเรียง

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.