แบบสะกดนิ้วมือตัวเลข

ท่ามือเลข 1ท่ามือเลข 2ท่ามือเลข 3ท่ามือเลข 4ท่ามือเลข 5
ท่ามือเลข 1 กำนิ้วเหลือเฉพาะนิ้วชี้ท่ามือเลข 2 กำนิ้วให้เหลือเฉพาะนิ้วชี้กับนิ้วกลาง ลักษณะตัว Vท่ามือเลข 3 กำนิ้วนางและนิ้วก้อย ให้เหยียดนิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ และนิ้วกลางท่ามือเลข 4 งอนิ้วหัวแม่มือติดกับฝ่ามือ เหยียดนิ้วที่เหลือทั้ ง4 นิ้วออกไปท่ามือเลข 5 เหยียดนิ้วทั้ง 5 (แบมือ)
ท่ามือเลข 6ท่ามือเลข 7ท่ามือเลข 8ท่ามือเลข 9ท่ามือเลข 10
ท่ามือเลข 6 เหยียดนิ้วทั้ง 5 (จากท่ามือเลข 5) แล้วค่อยๆ งอนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วก้อย มาสัมผัสกันด้วยปลายนิ้วทั้งสองท่ามือเลข 7 เหยียดนิ้วทั้ง 5 (จากท่ามือเลข 5) แล้วค่อยๆ งอนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วนาง มาสัมผัสกันด้วยปลายนิ้วทั้งสองท่ามือเลข 8 เหยียดนิ้วทั้ง 5 (จากท่ามือเลข 5) แล้วค่อยๆ งอนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วกลาง มาสัมผัสกันด้วยปลายนิ้วทั้งสอง ท่ามือเลข 9 เหยียดนิ้วทั้ง 5 (จากท่ามือเลข 5) แล้วค่อยๆ งอนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ มาสัมผัสกันด้วยปลายนิ้วทั้งสองท่ามือเลข 10 กำนิ้วทุกนิ้ว แล้วสะบัดมือออกจากลำตัว 1 ครั้ง

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.