This is an old revision of the document!
—-

Social Bookmarking

การบันทึกเว็บไซต์ในรูปแบบ Bookmark มีมานานแล้วตั้งแต่ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใช้เว็บเบราว์เซอร์อย่าง IE หรือ Firefox โดยเมนูคำสั่ง Favorites หรือ Bookmarks เป็นเมนูหนึ่งที่ผู้ใช้เว็บเบราว์เซอร์หลายท่านคุ้นเคย และใช้งานเป็นประจำ แม้นว่าการบันทึกเว็บไซต์ในรูปแบบ Bookmark มีจุดเด่นที่ช่วยให้ไม่ต้องจดจำเว็บไซต์จำนวนมากที่เราสนใจ แต่ก็มีปัญหาที่ว่าหากคอมพิวเตอร์เสีย หรือเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์โดยสาเหตุใดๆ ก็ตาม รายการเว็บไซต์ที่บันทึกจะสูญหาย หรือไม่สามารถเข้าถึงได้

แนวคิดการย้ายการบันทึกรายการเว็บไซต์ไปไว้ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านผู้ให้บริการกลาง และทุกคนสามารถร่วมกันบันทึกรายการเว็บไซต์ สามารถสืบค้น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ ให้คะแนนความนิยม (Voting) และจัดหมวดเว็บไซต์จึงเกิดขึ้นตามกระแสเว็บ 2.0 (Web 2.0) และ Social Networking โดยเรียกการจัดเก็บรายการเว็บไซต์ร่วมกันออนไลน์นี้ว่า Social Bookmarking นั่นเอง

เว็บไซต์ Delicious เว็บไซต์ Digg เป็นเว็บไซต์ผู้ให้บริการในกลุ่ม Social Bookmarking กลุ่มแรกที่เปิดให้บริการและมีผู้นิยมใช้จำนวนมาก

Social Bookmarking กับการเพิ่มบริการ (เชิงรุก) ให้ห้องสมุด

หน้าที่หนึ่งของห้องสมุด ก็คือการแนะนำแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ ในปัจจุบันการแนะนำแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่เผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตก็เป็น รูปแบบหนึ่งที่มีความสำคัญ การทำหน้าที่นี้หากใช้คนเพียงจำนวนหนึ่งของห้องสมุด อาจจะไม่สอดรับกับแนวคิด Library 2.0 การเปิดโอกาสให้สมาชิกห้องสมุดร่วมกันแนะนำแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ และช่วยกันโปรโมตว่าเว็บใดเด่น น่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อก้าวสู่บริการเชิงรุกอย่างแท้จริงของห้องสมุด

ความหมายของ Social Bookmarking

Social Bookmarking เครื่องมือและกระบวนการหนึ่งของเทคโนโลยี Social Networking & Web 2.0 ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจัดเก็บ แลกเปลี่ยน และบริหารจัดการรายการเว็บไซต์ หรือทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ เช่น URL ชื่อเว็บ รายละเอียดย่อของเว็บ รวมทั้งคำค้นในรูปแบบ Tag ของแต่ละรายการ

เครื่องมือ Social Bookmarking

เครื่องมือสำหรับ Social Bookmarking มีให้เลือกทั้งที่เป็น Free Online Services เช่น http://Digg.com, http://Delicious.com และที่เป็นซอฟต์แวร์จัดการเนื้อหารายการเว็บในกลุ่มโอเพนซอร์ส (Open Source Content Management System) เช่น http://Pligg.com โดยแต่ละเครื่องมือมีจุดเด่น จุดด้อยแตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ดีทุกเครื่องมือมีสิ่งที่เหมือนกันคือ การบันทึกรายการเว็บไซต์ การจัดหมวดหมู่รายการเว็บไซต์ การให้ข้อมูลกำกับรายการเว็บไซต์ เช่น ชื่อเว็บไซต์ คำอธิบาย รวมถึงการให้คำค้น (Tag) และการลงคะแนน นอกจากนี้อาจจะมีส่วนการให้รายการ comment การแนะนำเว็บไซต์ที่มีเนื้อหา/คำค้นในกลุ่มเดียวกัน

Pligg ซอฟต์แวร์จัดการ Social Bookmarking ในกลุ่มโอเพนซอร์ส

Pligg เป็นซอฟต์แวร์ในกลุ่มโอเพนซอร์สที่ออกแบบมาเพื่อบริหารจัดการรายการเว็บไซต์ในลักษณะเครื่องมือจัดการหน้าเว็บ (CMS: Content Management System) พัฒนาด้วยภาษา PHP ทำงานได้กับฐานข้อมูล MySQL มีวิธีการติดตั้งและที่ง่าย สะดวก สามารถนำมาใช้พัฒนาเป็นเว็บไซต์ Social Bookmark ของห้องสมุด และหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.