This is an old revision of the document!
—-

Social Bookmarking

การบันทึกเว็บไซต์ในรูปแบบ Bookmark มีมานานแล้วตั้งแต่ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใช้เว็บเบราว์เซอร์อย่าง IE หรือ Firefox โดยเมนูคำสั่ง Favorites หรือ Bookmarks เป็นเมนูหนึ่งที่ผู้ใช้เว็บเบราว์เซอร์หลายท่านคุ้นเคย และใช้งานเป็นประจำ แม้นว่าการบันทึกเว็บไซต์ในรูปแบบ Bookmark มีจุดเด่นที่ช่วยให้ไม่ต้องจดจำเว็บไซต์จำนวนมากที่เราสนใจ แต่ก็มีปัญหาที่ว่าหากคอมพิวเตอร์เสีย หรือเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์โดยสาเหตุใดๆ ก็ตาม รายการเว็บไซต์ที่บันทึกจะสูญหาย หรือไม่สามารถเข้าถึงได้

แนวคิดการย้ายการบันทึกรายการเว็บไซต์ไปไว้ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านผู้ให้บริการกลาง และทุกคนสามารถร่วมกันบันทึกรายการเว็บไซต์ สามารถสืบค้น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ ให้คะแนนความนิยม (Voting) และจัดหมวดเว็บไซต์จึงเกิดขึ้นตามกระแสเว็บ 2.0 (Web 2.0) และ Social Networking โดยเรียกการจัดเก็บรายการเว็บไซต์ร่วมกันออนไลน์นี้ว่า Social Bookmarking นั่นเอง

เว็บไซต์ Delicious เว็บไซต์ Digg เป็นเว็บไซต์ผู้ให้บริการในกลุ่ม Social Bookmarking กลุ่มแรกที่เปิดให้บริการและมีผู้นิยมใช้จำนวนมาก

Social Bookmarking กับการเพิ่มบริการ (เชิงรุก) ให้ห้องสมุด

หน้าที่หนึ่งของห้องสมุด ก็คือการแนะนำแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ ในปัจจุบันการแนะนำแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่เผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตก็เป็น รูปแบบหนึ่งที่มีความสำคัญ การทำหน้าที่นี้หากใช้คนเพียงจำนวนหนึ่งของห้องสมุด อาจจะไม่สอดรับกับแนวคิด Library 2.0 การเปิดโอกาสให้สมาชิกห้องสมุดร่วมกันแนะนำแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ และช่วยกันโปรโมตว่าเว็บใดเด่น น่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อก้าวสู่บริการเชิงรุกอย่างแท้จริงของห้องสมุด

Social Bookmarking

การบันทึกเว็บไซต์ในรูปแบบ Bookmark มีมานานแล้วตั้งแต่ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใช้เว็บเบราว์เซอร์อย่าง IE หรือ Firefox โดยเมนูคำสั่ง Favorites หรือ Bookmarks เป็นเมนูหนึ่งที่ผู้ใช้เว็บเบราว์เซอร์หลายท่านคุ้นเคย และใช้งานเป็นประจำ แม้นว่าการบันทึกเว็บไซต์ในรูปแบบ Bookmark มีจุดเด่นที่ช่วยให้ไม่ต้องจดจำเว็บไซต์จำนวนมากที่เราสนใจ แต่ก็มีปัญหาที่ว่าหากคอมพิวเตอร์เสีย หรือเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์โดยสาเหตุใดๆ ก็ตาม รายการเว็บไซต์ที่บันทึกจะสูญหาย หรือไม่สามารถเข้าถึงได้

แนวคิดการย้ายการบันทึกรายการเว็บไซต์ไปไว้ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านผู้ให้บริการกลาง และทุกคนสามารถร่วมกันบันทึกรายการเว็บไซต์ สามารถสืบค้น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ ให้คะแนนความนิยม (Voting) และจัดหมวดเว็บไซต์จึงเกิดขึ้นตามกระแสเว็บ 2.0 (Web 2.0) และ Social Networking โดยเรียกการจัดเก็บรายการเว็บไซต์ร่วมกันออนไลน์นี้ว่า Social Bookmarking นั่นเอง

เว็บไซต์ Delicious เว็บไซต์ Digg เป็นเว็บไซต์ผู้ให้บริการในกลุ่ม Social Bookmarking กลุ่มแรกที่เปิดให้บริการและมีผู้นิยมใช้จำนวนมาก

ความหมายของ Social Bookmarking

Social Bookmarking เครื่องมือและกระบวนการหนึ่งของเทคโนโลยี Social Networking & Web 2.0 ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจัดเก็บ แลกเปลี่ยน และบริหารจัดการรายการเว็บไซต์ หรือทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ เช่น URL ชื่อเว็บ รายละเอียดย่อของเว็บ รวมทั้งคำค้นในรูปแบบ Tag ของแต่ละรายการ

เครื่องมือ Social Bookmarking

เครื่องมือสำหรับ Social Bookmarking มีให้เลือกทั้งที่เป็น Free Online Services เช่น Digg.com, Delicious.com และที่เป็นซอฟต์แวร์จัดการเนื้อหารายการเว็บในกลุ่มโอเพนซอร์ส (Open Source Content Management System) เช่น Pligg.com โดยแต่ละเครื่องมือมีจุดเด่น จุดด้อยแตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ดีทุกเครื่องมือมีสิ่งที่เหมือนกันคือ การบันทึกรายการเว็บไซต์ การจัดหมวดหมู่รายการเว็บไซต์ การให้ข้อมูลกำกับรายการเว็บไซต์ เช่น ชื่อเว็บไซต์ คำอธิบาย รวมถึงการให้คำค้น (Tag) และการลงคะแนน นอกจากนี้อาจจะมีส่วนการให้รายการ comment การแนะนำเว็บไซต์ที่มีเนื้อหา/คำค้นในกลุ่มเดียวกัน

ความหมายของ Social Bookmarking

Social Bookmarking เครื่องมือและกระบวนการหนึ่งของเทคโนโลยี Social Networking & Web 2.0 ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจัดเก็บ แลกเปลี่ยน และบริหารจัดการรายการเว็บไซต์ หรือทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ เช่น URL ชื่อเว็บ รายละเอียดย่อของเว็บ รวมทั้งคำค้นในรูปแบบ Tag ของแต่ละรายการ

เครื่องมือ Social Bookmarking

เครื่องมือสำหรับ Social Bookmarking มีให้เลือกทั้งที่เป็น Free Online Services เช่น Digg.com, Delicious.com และที่เป็นซอฟต์แวร์จัดการเนื้อหารายการเว็บในกลุ่มโอเพนซอร์ส (Open Source Content Management System) เช่น Pligg.com โดยแต่ละเครื่องมือมีจุดเด่น จุดด้อยแตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ดีทุกเครื่องมือมีสิ่งที่เหมือนกันคือ การบันทึกรายการเว็บไซต์ การจัดหมวดหมู่รายการเว็บไซต์ การให้ข้อมูลกำกับรายการเว็บไซต์ เช่น ชื่อเว็บไซต์ คำอธิบาย รวมถึงการให้คำค้น (Tag) และการลงคะแนน นอกจากนี้อาจจะมีส่วนการให้รายการ comment การแนะนำเว็บไซต์ที่มีเนื้อหา/คำค้นในกลุ่มเดียวกัน

จอภาพบันทึกของ Delicious

Pligg ซอฟต์แวร์จัดการ Social Bookmarking ในกลุ่มโอเพนซอร์ส

Pligg เป็นซอฟต์แวร์ในกลุ่มโอเพนซอร์สที่ออกแบบมาเพื่อบริหารจัดการรายการเว็บไซต์ในลักษณะเครื่องมือจัดการหน้าเว็บ (CMS: Content Management System) พัฒนาด้วยภาษา PHP ทำงานได้กับฐานข้อมูล MySQL มีวิธีการติดตั้งและที่ง่าย สะดวก สามารถนำมาใช้พัฒนาเป็นเว็บไซต์ Social Bookmark ของห้องสมุด และหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.