การแนะนำรายการเว็บไซต์ (Submit story)

การแนะนำรายการเว็บไซต์ เริ่มจากการสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ หรือผู้ดูแลเว็บกำหนดบัญชีการเข้าเว็บไซต์ให้ก่อน จากนั้น Login เข้าสู่ระบบ เลือกรายการ Submit a new story จากแถบเมนูหลัก

ป้อน URL ของรายการเว็บไซต์ แล้วคลิกปุ่ม Continue

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ เช่นชื่อเว็บ หมวดเนื้อหาเว็บ (กรณีที่ไม่มีหมวดให้เลือก จะต้องแจ้งผู้ดูแลเว็บให้เป็นผู้เพิ่มให้เท่านั้น) Tag ประกอบการค้นโดยใช้เครื่องหมาย comma (,) คั่นระหว่างคำ รายละเอียดย่อของเว็บ URL ของแหล่งเอกสารต้นฉบับเพื่ออ้างอิงย้อนกลับ (Trackback) คลิกปุ่ม Preview & Submit

ตรวจสอบข้อมูลแล้วคลิกปุ่ม Modify เพื่อแก้ไข หรือคลิกปุ่ม Submit Story เพื่อยืนยันการส่งรายการเว็บไซต์

รายการเว็บไซต์ที่ส่งจะไปปรากฏในเมนู Upcoming News โดยสามารถเปลี่ยนสถานภาพเป็น Published News ได้ 2 วิธีคือ สมาชิกมาร่วมกันลงคะแนนโดยคลิกปุ่ม Voted และเมื่อรายการเว็บไซต์ใดมีคะแแนนสูงตามที่ผู้ดูแลกำหนด ก็จะเปลี่ยนสถานภาพเป็น Published News อัตโนมัติ หรือผู้ดูแลเว็บเข้าสู่ระบบ Backend ของเว็บไซต์แล้วเปลี่ยนสถานภาพก็ได้


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.