This is an old revision of the document!
—-

Server 2 Go

การพัฒนาเว็บไซต์ในปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัยเครื่องแม่ข่ายเว็บ (Web Server) ทั้งที่เป็นเครื่องแม่ข่ายเว็บจริง หรือการจำลองเครื่องพีซี/Notebook Computer ให้เป็นเครื่องแม่ข่ายเว็บ ด้วยโปรแกรมเช่น AppServ, XAMPP อย่างไรก็ตามการจำลองเครื่องแม่ข่ายเว็บ อาจจะไม่ค่อยสะดวกในการใช้งานมากนักเพราะต้องกำหนดสถาวะแวดล้อมให้เหมือนกัน จึงจะสามารถคัดลอกเว็บที่พัฒนาไปใช้งานได้ รวมทั้งอาจจะไม่สะดวกในการจัดทำบทเรียน/สื่อการเรียนที่ต้องส่งอาจารย์ผ่าน CD-ROM, DVD และ/หรืออุปกรณ์พกพาต่างๆ

Server2Go นับเป็นโปรแกรมขนาดเล็กที่ช่วยให้การจำลองเครื่องแม่ข่ายเว็บ เป็นไปได้สะดวก และแก้ไขปัญหาข้างต้น เนื่องจากเป็นเว็บเซิฟเวอร์สำหรับพบพา โดยที่ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมจำพวก Appserv ลงในเครื่องก็สามารถที่จะทำงานได้แม้ในอุปกรณ์ที่อ่านได้อย่างเดียว นั่นหมายความว่า เว็บแอพพลิเคชั่นที่อยู่บนฐานของ Server2Go สามารถรันได้จาก CD-ROM, DVD-ROM, Thumbdirve หรือแม้กระทั่งจากในเครื่องก็ได้เช่นกัน ตัวอย่างเว็บแอพพิเคชั่นที่สามารถทำงานได้ก็คือ เว็บแอพพลิเคชั่นที่มี database เป็น MySQL ซึ่งก็ได้แ่ก่ CMS,Blog, wiki เป็นต้น

ดาวน์โหลดโปรแกรม

สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ http://www.server2go-web.de/download/download.html และเลือกเวอร์ชันที่ต้องการ
downloadserver2go

วิีธีการใช้งาน

เมื่อดาวน์โหลดไฟล์เรียบร้อยแล้วให้แตก zip ไฟล์ โดยไฟล์ของ Server2Go จะอยู่ภายใต้โฟลเดอร์ distribute_apache2.2 สามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ได้ตามต้องการ
โฟลเดอร์

 • autorun.inf เป็น file autorun เรียก Server2Go.exe อีกทีใช้สำหรับเวลา Write ทั้งหมดลง CD-ROM เมื่อเสียบแผ่นแล้วก็จะเรียก Server2Go.exe ทำงานทันที
 • logo.ico เป็น icon ที่ใช้ร่วมกับ autorun.inf
 • pms_config.ini เป็น config file ที่ใช้ set ค่าต่างๆของ Server2Go เดี๋ยวจะอธิบายต่อไปครับ
 • Server2Go.exe เป็น file หลักที่จะไปเปิดการทำงานของ Apache , MySQL และค่าต่างๆของ PHP อีกที
 • splash.png เป็นรูปภาพที่จะ Load ขึ้นเมื่อกดเรียก Server2Go ให้ทำงาน

ทดสอบว่าโปรแกรมสามารถทำงานได้

ด้วยการดับเบิลคลิกที่ไฟล์ชื่อ Server2Go.exe
server2go
โปรแกรมจะโหลดเพื่อเตรียมความพร้อมในการแสดงผล

หากสามารถรันได้จะขึ้นหน้าจอนี้ ก็แสดงว่าการทำงานของโปรแกรมนี้สมบูรณ์

ตั้งค่า config

ปรับแต่ง pms_config.ini ให้เข้าใจแล้ว Server2Go จะอยู่ในมือคุณ

เปิด pms_config.ini ด้วย text editor ขึ้นมาแล้วลองดูโครงสร้าง File หากคุณคุ้นเคยจะรู้สึกว่ามันก็คล้ายๆกับ Apache config หรือ php.ini นั้นแหล่ะ

ใน pms_config.ini นี้แบ่งการปรับแต่งออกเป็น 3 ส่วนโดยคุณสามารถปรับแต่งตามรายละเอียดนี้

[general] ข้อมูลพื้นฐานของ Web Server

 • ServerName คือ ชื่อของ Web Server นี้ ส่วนใหญ่จะใช้คำว่า localhost
 • UseSplash คือ รูปที่ใช้ในการ Load เมื่อมีการเปิดโปรแกรม Server2Go ขึ้นมา สามารถระบุเป็นรูปอื่นๆ ได้แต่ต้องเป็นนามสกุลได้ดังนี้ bmp, jpg, png, tif, ico, tga, pcx, psd
 • ShowStartupProgress คือ แสดงการ Load เมื่อมีการเปิดโปรแกรม Server2Go
 • SplashTransparencyColor คือ ระบบเป็นตัวเลข RGB เพื่อให้ ภาพที่ Load ขึ้นมาโปร่งใส
 • KeepRunningAfterBrowserClose คือ ต้องการให้ Serer2Go ยังทำงานได้หรือไม่ ทั้งที่ได้ปิด Browser ไปแล้ว, 0 คือปิด browser ปิด server2go 1 คือปิด browser แต่ server2go ยังคงทำงานอยู่
 • ShowTrayIcon คือ การแสดง icon ที่ System Tray หรือไม่ 0 คือไม่โชว์ 1 คือ โชว์
 • StartLocal คือ การใช้งานบน harddisk หากต้องการใช้ให้ กำหนดเป็น 1 ถ้าใช้งานบน CD-Rom กำหนดเป็น 0
 • ShowShutdownMessage คือ การแสดงข้อความเวลาเมื่อมีการ Shutdown ตัว Server2Go

[http] เป็นการกำหนดข้อมูลในส่วนของ Webserver มีการ config ดังนี้

 • HostName ระบุเป็น ip ของเครื่องที่คุณใช้งาน ถ้าใช้งานส่วนตัวไม่ยุ่งกับ ip address ให้กำหนดเป็น local ip นั้นคือ 127.0.0.1
 • Port ระบุ port ของ Web Server นี้แก้ไขเป็น 80 สำหรับ web ปกติ
 • DefaultFile File แรกที่จะโดนเปิด อันนี้ไม่ต้องระบุก็ได้ไปจัดการที่ httpd.conf ก็ได้ครับถ้าต้องการ
 • DefaultRoot เป็น folder ของ Website ที่จะถูกเปิดขึ้น
 • DeleteHttpTemp กำหนด เป็น 1, 0 เลือก 1 คือจะลบ File temp ทุกอย่างทิ้งเมื่อปิด Server2Go และ 0 คือคงเก็บ temp ทุกอย่างเอาไว้
 • HideTempFolder กำหนดเป็น 1, 0 เลือก 1 คือซ่อน Temp ต่างๆไว้ 0 คือ ไม่ซ่อน

[database] เป็นการกำหนดข้อมูลในส่วน MySQL มีการ config ดังนี้

 • UseMySQL กำหนดเป็น 1, 0 เลือก 1 เพื่อให้ MySQL เริ่มทำงาน
 • LocalMirror เป็นการสำรองฐานข้อมูลไว้ในเครื่องที่ใช้ กำหนดเป็น 1,0 เลือก 1 เพื่อให้ใช้ Mirror
 • OverwriteLocalMirror กำหนดเป็น 1, 0 เพื่อให้เขียนทับใน Mirror Folder
 • MirrorFolder กำหนดเป็น path ว่าต้องการให้ไปเก็บไว้ที่ path ไหน
 • DeleteDatabaseFiles กำหนดให้ลบ File ทิ้งเมื่อปิดโปรแกรม Server2Go หรือไม่
 • MySQLPort กำหนด port ของ MySQL
 • MySQLCmd กำหนด command เริ่มแรกเมื่อ Start MySQL
 • HideMirrorFolder กำหนดเป็น 1,0 เลือก 1 เพื่อซ่อน Folder นี้

หลากหลายคำถามเกี่ยวกับ Server2Go


ผู้เขียน

 1. นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.