การติดตั้ง Joomla ด้วย Server2Go

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม Server2Go จากเว็บไซต์ http://www.server2go-web.de/ (การใช้งาน Server2go)
2. แตก zip โปรแกรม Server2Go จากนั้นปรับแต่งค่าจำเป็น
3. ดาวน์โหลดโปรแกรม Joomla จากเว็บไซต์ http://www.joomla.org
4. แตก zip โปรแกรม Joomla และให้นำไปไว้ในโฟลเดอร์ Server2Goใน path htdocs ตัวอย่างเช่น distribute_apache2.2\htdocs

5. เมื่อ copy เสร็จแล้วจะมีโครงสร้างไฟล์ดังนี้

ุ6. แก้ไขไฟล์ config เพื่อให้โปรแกรมสามารถสร้าง Database และอยู่ในโฟลเดอร์นี้ โดยไฟล์นี้จะอยู่ที่ distribute_apache2.2\pms_config.ini

7. แก้ไขบรรทัดที่ 69 ในส่วนของ LocalMirror จาก 0 เป็น 1 และบันทึกไฟล์

8. เิิริ่มติดตั้ง joomla ด้วยการดับเบิลคลิกที่ไฟล์ Server2Go.exe หรือ icon นี้

9. โปรแกรมจะทำการโหลดภาพ server2Go

10. เริ่มติดตั้งโปรแกรม Joomla

11. เลือกภาษาที่จะใช้ในการติดตั้ง แล้วคิดปุ่มถัดไป

12. โปรแกรมจะทำการตรวจสอบสภาพแวดล้อมเครื่องว่าสามารถดิตดั้งได้หรือไม่ หากมีอะไรที่ไม่พร้อมโปรแกรมจะแสดงรายการเป็นสีแดง

13. ยอมรับเงือนไขการใช้งานโปรแกรม

14. สร้าง database ด้วย Username:root ส่วน Password ไม่ต้องใส่

ผู้เขียน

  1. นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.