มีการแจ้งว่าหาฐานข้อมูลของเว็บไม่พบ

ติดตั้งเว็บไซต์ผ่าน Server2Go แล้ว แต่เมื่อเปิดอีกครั้งปรากฏว่าข้อมูลหายไปหมด มีการแจ้งว่าหาฐานข้อมูลของเว็บไม่พบ

ปัญหาเกิดขึ้นเพราะค่าติดตั้ง (Default) ของ Server2Go กำหนดให้สร้างไฟล์ฐานข้อมูล MySQL ไว้ใน Temp Folder

การแก้ไขปัญหา

  • ปิด Server2Go ที่พัฒนาอยู่
  • เข้าไปเปิดไฟล์ pms_config.ini จากโฟลเดอร์ Server2Go
  • แก้ไขรายการ LocalMirror=1 โดยเปลี่ยนเลข 1 ให้เป็นเลข 0
  • เปิด Server2Go แล้วติดตั้งโปรแกรมอีกครั้ง

ผู้เขียน

  1. นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.