This is an old revision of the document!
—-

> Scratch

เริ่มต้นลองเล่น

จากจอภาพการทำงานของ Scratch จะพบว่าใน Stage มีการ์ตูนรูปแมว เรียกว่า Sprite ซึ่งสามารถเปลียนรูปอื่นๆ ได้ แต่เราจะลองจากแมวก่อนดีกว่านะครับ ลองนำเมาส์ชี้ที่แมวแล้วกดเมาส์ลากดูสิครับ จะพบว่าแมวถูกย้ายตำแหน่ง ดังนั้น Sprite สามารถย้ายตำแหน่งได้โดยลากไปยังตำแหน่งใหม่นั่นเอง


ผู้เขียน

  • นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งข้อมูลPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.