This is an old revision of the document!
—-

เรียนรู้แบบสร้างสรรค์ด้วย Scratch

Scratch ภาษาคอมพิวเตอร์รูปแบบใหม่ที่ง่ายในการศึกษา และนำมาประยุกต์สร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวได้หลากหลายรูปแบบ เช่น Interactive Stories เกม สื่อการเรียนรู้ต่างๆ อีกทั้งนำเสนอผ่านเว็บได้สะดวก

Scratch เป็นผลงานพัฒนาของนักวิจัยจาก MIT โดยดาวน์โหลดและศึกษาได้ที่เว็บไซต์ http://scratch.mit.edu/ โดยดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้ง เรียนรู้และใช้งานได้ง่าย

หน้าตาของจอภาพการทำงานโปรแกรม

เรียนรู้โปรแกรม


ผู้เขียน

  • นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.